artwork

Eşitlik ve İklim için Harekete Çağrı -1

2 sene önce

0

Pandeminin yarattığı etkiler çeşitli şekillerde ölçümlenirken, Dünya Reklamverenler Federasyonu (WFA) reklam sektörünü doğrudan ilgilendiren önemli bir konuda, küresel çapta yürütülecek araştırma başlatıyor. Araştırmanın başlığı: Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsama (Diversity, Equality, Inclusion).

Hepimizin şahit olduğu gibi, pandemi şartları eşitsizliğin artmasına neden oldu. Yakın zamanda LinkedIn’in yapmış olduğu bir araştırmaya göre, pazarlama dünyasında çalışan kadınların %60 gibi sarsıcı bir çoğunluğu, bu dönemde işten ayrılmış veya ayrılmayı düşünmüş. Bu, diğer tüm sektörlerin üzerinde bir oran. Önemli bir diğer endişe konusu ise, pandemi sonrası işten çıkartmaların artmasıyla, reklam dünyasında çeşitlilik ve kapsama konusundaki çabaların ters yönde etkilenmesi.

Kantar Media’nın yürüteceği ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu 18 ülkeyi kapsayan araştırma ile, pazarlama sektörünün küresel bazda çeşitlilik, eşitlik ve kapsama konularındaki mevcut durumu saptanacak. Her yıl tekrarlanması hedeflenen ve ilk defa Haziran ayında saha çalışmasına başlanacak araştırmanın sonuçlarının, Ekim 2021’de açıklanması planlanıyor. RVD olarak, Türkiye verisinin oluşturulmasında destek vereceğimiz ve Campaign Türkiye dergisinin de medya ortağı olduğu araştırmaya, tüm pazarlama profesyonellerinin katkıda bulunmasını gönülden diliyoruz.

Küresel çapta öncelikli olan bir diğer konu da, iklim değişikliği için alınan önlemler ve sürdürülebilirlik çalışmaları. İngiltere ve Fransa başta olmak üzere, diğer ülkelerdeki sektör derneklerinin devrede olduğu ve burada yapacağımız çalışmalara ışık tutacağına inandığımız inisiyatifleri de sizlere önümüzdeki ay aktaracağım.

Yeşim Koçyiğit

RVD Genel Sekreteri

Bu yazı ilk kez Campaign Türkiye’nin 111. sayısında yayımlanmıştır.