artwork

Vergiye İlişkin Önemli Düzenlemeler Hayata Geçti

7 ay önce

0

3 Kasım 2022 tarihinde kabul edilen ve 9 Kasım 2022 tarihli ve 32008 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) ile vergi düzenlemelerinde önemli değişiklikler gerçekleşti. Özellikle sermaye azaltımında vergilendirmeye, kur korumalı mevduat (“KKM”) kapsamında elde edilen gelirlere uygulanan kurumlar vergisi istisnası ve melek yatırımcılara ilişkin düzenlemeler önem arz ediyor.

Kanun ile;

  1. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na Sermaye Azaltımında Vergileme başlıklı 32/B maddesi eklenmekle sermaye azaltımında vergilendirmeye ilişkin düzenleme boşluğu doldurulmaya çalışılmış ve düzenleme, sermayeye eklenen öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklendiği tarihten itibaren beş tam yıl geçip geçmemesine göre iki usul öngörüyor. Sermaye azaltımının beş tam yıl geçtikten sonra yapılması halinde nakdî ve aynî sermayeyle sermayeye eklenen diğer kalemlerin toplam sermaye tutarı içindeki oranı dikkate alınarak azaltılan sermaye tutarının kalemlere göre kırılımı bulunacak ve vergileme bu kırılma göre yapılacak. Sermaye azaltımının beş tam yıllık süre geçmeden gerçekleştirilmesi halinde ise sermaye unsurlarının Kanun’da belirtilen sıra ve nitelikte olduğu kabul edilerek çeşitli unsurlar kurumlar vergisine ve gelir vergisi stopajına tabi olacak.
  2. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Geçici 14. Maddesi ile mükelleflerin KKM kapsamında elde ettiği faiz ve kâr payları 2022 yılı sonuna kadar kurumlar vergisinden istisna edilmişti. Kanunla bu istisna uygulamasında yabancı para ve altın bakiyelerinin Türk lirasına çevrilmesi için gereken süre 31 Aralık 2023’e kadar uzatıldı.
  3. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Geçici 82. Maddesi uyarınca melek yatırımcılar için öngörülen vergi istisna süresi 31 Aralık 2022’den 31 Aralık 2027’ye uzatıldı ve yıllık azami indirim tutarı 1.000.000 TL’den 2.500.000 TL’ye yükseltildi. 

G. Begüm Kayum
Esq. Kayum & Demir Avukatlık Ortaklığı – Yönetici Ortak
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Bu yazı ilk kez Campaign Türkiye’nin 129. sayısında yayımlanmıştır.