artwork

Halka Arz Olmaksızın Halka Açılma

5 ay önce

0

Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) 18 Mayıs 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve böylece halka açık olmayan anonim şirketlerin sermaye artırımı yoluyla paylarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı ve bu suretle söz konusu şirketlerin halka açık hale gelmesi mümkün hâle geldi. Girişim Sermayesi Pazarında halka açılmaya ilişkin esaslar ise aşağıdaki şekilde:

  • Paylar sadece nitelikli yatırımcılara satılabilecek,
  • Paylarının satışa sunulacağı yıldan önceki yıla ait özel bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında aktif toplamı yirmi milyon Türk lirasını geçen, net satış hasılatı on milyon beş yüz bin Türk lirasını geçen ve tescil edilmiş sermayesi en az on milyon TL olan şirketler Girişim Sermayesi Pazarında işlem görmek için başvuruda bulunabilecek,
  • Şirketler -olağan halka arz prosedüründe olduğu gibi- önce esas sözleşmelerini Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) düzenlemeleriyle uyumlu hâle getirmek amacıyla Kurul’a başvuracak ve esas sözleşmenin tadil edilmesi akabinde Tebliğ ile birlikte yayımlanan modele uygun bir izahname ile payların nitelikli yatırımcıya arzı süreci başlayacak,
  • Sermaye artırımı mukabilinde ihraç edilen paylar sadece borsadan satış yöntemiyle satılabilecek ve Girişim Sermayesi Pazarında işlem görecek ve
  • Payları Girişim Sermayesi Pazarında işlem görmek üzere ihraç edilecek şirketlerde ek pay satışı mümkün olmayacak.

Böylece Tebliğ ile, zorlaşan halka arz koşullarına rağmen şirketler Girişim Sermayesi Pazarı’nda gereken fonlara erişebilecekler.

G. Begüm Kayum
Esq. Kayum & Demir Avukatlık Ortaklığı – Yönetici Ortak
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Bu içerik ilk olarak Campaign Türkiye’nin 133. sayısında yayımlandı.