artwork

Vergi mevzuatında güncel gelişmeler

6 ay önce

0

21 Temmuz 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan;

  • 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %2,5 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar,
  • Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 6), ve 
  • Tahsilat Genel Tebliği (Seri:B Sıra No:14)

ile vergi mevzuatında önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Anılan düzenlemeler uyarınca gerçekleştirilen bazı değişiklikler aşağıdaki şekilde:

  1. Gecikme zammı oranı aylık %2,5’e yükseltilmiştir.
  2. Tecil faizi oranı yıllık %24’e yükseltilmiştir.
  3. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde çalışanlara sağlanan gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin olarak konusu bölge ve merkezler dışında geçirilen süreler için belirlenen oran 31 Aralık 2023 tarihine kadar %50’den %75’e yükseltilmiştir.

G. Begüm Kayum

Esq. Kayum & Demir Avukatlık Ortaklığı – Yönetici Ortak

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Bu yazı ilk kez Campaign Türkiye’nin 127. sayısında yayımlanmıştır.