Türkiye’deki CEO’ların yarısı umutlu

PwC’nin dünya genelinde 1.300’ün üzerinde CEO ile görüşerek “Aksaklıklar Karşısında Yeni Çözümler” başlığı ile yayınladığı 18. Yıllık Küresel CEO Araştırması‘nın Davos’ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu yıllık toplantısının açılışında açıklanan sonuçlarına göre, 2015 yılında küresel ekonominin bir önceki yıla göre büyüme kaydedeceğini düşünen CEO’larının oranı düştü.

Haluk Yalçın: CEO’lar daha temkinli

PwC Türkiye Başkanı Haluk Yalçın

Araştırma sonuçlarını değerlendiren PwC Türkiye Başkanı Haluk Yalçın şunları söyledi:

“Son dönemde petrol fiyatlarında yaşanan atipik düşüş, FED’in tahvil alım programını sonlandırması, Euro alanındaki sıkıntılar, ABD ve diğer bazı ülkeler tarafından Rusya’ya uygulanan ambargo gibi olaylar 2014’ü iktisat tarihinin kilometre taşlarından biri haline getirdi. Gelişmiş ülkelerde politikaların kendi iç dinamiklerine göre ayrıştığı 2014’te, ABD ekonomisinde göreceli bir toparlanma kaydedilirken Avrupa ekonomileri ile Çin ve Japonya başta olmak üzere Asya ülkelerine ilişkin henüz ciddi bir iyileşmeden söz edemiyoruz. Jeopolitik gelişmelerin Soğuk Savaş döneminden beri ilk kez bu kadar gerildiği bir dönemin ardından pek çok CEO biraz daha temkinli olmayı tercih etmiş durumda. CEO’ların kendi şirketlerindeki gelir artış ihtimali konusunda olumlu beklentilerini korumaları, 2009’dan bu yana yaşanan küresel krizde edindikleri deneyimle global trendleri daha doğru okuyabileceklerine yönelik özgüvenlerinin arttığının da bir göstergesi.”

Türkiye’den detaylı görüşme

Her yıl olduğu gibi bu yıl da detaylı görüşme yapılan 33 CEO’nun görüşlerine araştırmada yer verildi. Bu kapsamda Türkiye’den araştırmaya katılan Yapı Kredi CEO’su Faik Açıkalın’ın araştırmanın ana eksenini oluşturan dijital dönüşüm ve rekabet konusundaki görüşleri araştırmada doğrudan yer aldı: Açıkalın, “Müşteriye, tüketiciye dokunan her sektör bence potansiyel bir rekabet noktası. Buradaki hikaye, bir – kendinizi ne kadar hazır ve çevik tutabildiğiniz; iki – hangi noktada rekabete gireceğinize, hangi noktada rekabeti koordine edeceğinize doğru karar vermeniz gereği” sözleriyle ışık tuttu.

En iyimser CEO’lar Asya Pasifik’te

Bölgesel olarak sonuçları büyük farklılıklar gösteren araştırmaya göre küresel ekonomi konusunda en iyimser CEO’lar Asya Pasifik bölgesinde.

– Asya Pasifik bölgesindeki CEO’ların %45’i küresel ekonomide iyileşme bekliyor, onları %37 ile Ortadoğu ve Kuzey Amerika takip ediyor.

– Gelişmekte olan ekonomilerden Hindistan’da CEO’ların %59’u, Çin’de %46’sı, Meksika’da % 42’si ekonomi konusunda iyimserken bu oran ABD’de %29, Almanya’da ise %33 oldu.

– Türkiye’de CEO’ların %50’si küresel ekonomide iyileşme bekliyor.

– Türkiye’deki CEO’ların tamamı önümüzdeki bir yılda şirketlerinin büyüme göstereceğinden çok emin olduğunu söylüyor. Dünya genelinde bu oran %39.

– Diğer ülkelere bakıldığında Hindistan’daki CEO’ların % 62’sinin kısa vadeli büyüme ihtimalleri konusundaki güven düzeyinin çok yüksek olduğu görülüyor.

– Üst sıralarda yer alan diğer ülkeler ise %50 ile Meksika, %46 ile ABD, %43 ile Avustralya, %39 ile İngiltere ve Güney Afrika, %36 ile Çin, %35 ile Almanya ve %30 Brezilya olarak sıralanıyor.

– Güven düzeyi en düşük olan ülkeler arasında ise %23 ile Fransa, %22 ile Venezuela, %20 ile İtalya ve %17 ile Arjantin yer alıyor.

Listenin en alt sırasında ise Rusya bulunuyor. Geçen yıl en yüksek güven düzeyine sahip Rus CEO’ların oranı %53 iken bu oran 2015’te %16’ya geriledi.

ABD ilk defa Çin’in önüne geçti

PwC’nin araştırmasına beş yıl önce eklenen “büyüme için en önemli piyasa” sorusunda ilk kez ABD Çin’in önüne geçti. Genele bakıldığında CEO’ların %38’i ABD’yi ilk üç yurtdışı büyüme piyasası arasında sıralarken, bu oran Çin için %34, Almanya için %19, İngiltere için %11 ve Brezilya için ise %10 olarak kaldı.

CEO’lar, önümüzdeki on iki aylık süreçte şirketlerini güçlendirmek adına bir dizi iş stratejisini hayata geçireceklerini belirtiyor. Genel olarak bakıldığında, CEO’ların %71’i maliyetleri azaltacağını, %51’i stratejik ortaklıklara veya ortak girişimlere imza atacağını, %31’i bir iş süreci veya iş birimi için dış kaynak kullanımına gideceğini  ifade ediyor. Yerel nitelikli birleşme ve satın alma işlemi gerçekleştireceğini söyleyen CEO’ların oranı ise %23’ten %29’a yükseldi.

PwC Küresel Başkanı Dennis M. Nally

PwC Küresel Başkanı Dennis M. Nally’nin konuyla ilgili görüşleri ise şu şekilde oldu: “Dünya ekonomik, politik ve sosyal açıdan büyük zorluklarla karşı karşıya. CEO’ların geneli dünya ekonomisinin yakın vadedeki görünümü ve kendi şirketlerinin büyüme ihtimalleri konusunda temkinli olmayı sürdürüyorlar. CEO’ların güven düzeyi, keskin düşüş gösteren ham petrol fiyatlarının bir sonucu olarak petrol üreten ülkelerde oldukça düşük. Örneğin Rus CEO’lar geçen yılın araştırmasında en yüksek güven düzeyini gösterirken, bu yılın araştırmasında en düşük güven düzeyini gösterdiler. Ortadoğu, Venezuela ve Nijerya’daki CEO’ların güven düzeylerinde de gerileme görüyoruz.”

CEO’lar en fazla aşırı regülasyondan endişe duyuyor

Dünya çapında CEO’ların %78’inin dile getirdiği üzere, aşırı regülasyon, en fazla endişe duyulan konuların başında geliyor. Mevcut oran, araştırma kapsamında şimdiye kadarki en yüksek değere ulaştı.

– Aşırı düzenleme konusunda en fazla endişe duyan ülkeler arasında %98 ile Arjantin başı çekiyor.

CEO’ların belirttiği diğer önemli endişe unsurları arasında, %73 ile yetenekli işgücüne erişim, %72 ile jeopolitik belirsizlik, %70 ile artan vergi yükü, %61 ile siber tehditler ve veri güvenliği eksikliği, %60 ile sosyal istikrarsızlık, %60 ile değişen tüketici davranışları ve %58 ile teknolojik değişimin hızı bulunuyor.

– Enerji maliyetleri (%59) istisnası dışında CEO’ların duyduğu endişeler, geçen yıla göre tüm alanlar için artış göstermiş durumda.

Türkiye’deki CEO’ların endişe gündeminin tepesinde ise  jeopolitik belirsizlik (%83), aşırı regülasyon (%73) ve artan vergi yükü (%67) bulunuyor.

Rekabet ortamı

Dünya çapında CEO’ların üçte biri, şirketlerinin bir ya da daha fazla sayıda yeni sektöre yakın zaman önce giriş yaptığını veya geride bıraktığımız üç yıllık süreçte bu yeni sektörlere girmeyi düşündüğünü ifade ediyor. Ayrıca, CEO’ların %56’sı, aynı süreçte organizasyonların yeni sektörlerdeki rekabetinin giderek artacağına inanıyor.

– Rekabet üstünlüğü sağlamak amacıyla CEO’ların %41’i tedarikçilerle, %32’si müşterilerle ve %32’si akademik çevre ile çalışarak ortak girişimlere, iş ortaklıklarına ve iş birliklerine başvuruyor.

İklim değişikliği CEO’ların yüzde 6’sının önceliği

Araştırmaya katılan CEO’ların yüzde 67’si rekabetçi ve etkin bir vergi sisteminin sürdürülmesinin hükümetin en önemli önceliği olması gerektiği görüşünde.

– CEO’ların yalnızca %20’si, ülkelerinin böyle bir sistemi oluşturmada başarılı olduğunu belirtiyor.  Önemli bir nokta olan iklim değişikliği riskinin azaltılması, CEO’ların sadece %6’sı tarafından öncelik olarak görülüyor.

Dijital çağ

Dijital teknolojinin ortaya çıkışı, şirketlerin çalışma şeklini tamamen değiştirirken CEO’ların %58’i, teknolojik değişim hızı konusunda endişe duyuyor.

– CEO’ların %81’i şirketleri açısından en önemli unsur olarak mobil teknolojileri görüyor. Bunu, %80 ile veri madenciliği ve analizi, %78 ile siber güvenlik, %61 ile sosyal ağ erişimli iş süreçleri ve %60 bulut bilişim takip ediyor.

– Şirketler dijital teknolojilerden en fazla işletme verimi, veri ve veri analizleri ve müşteri deneyimi alanlarında yararlanıyor.

Yetenek çeşitliliği ve uyum yeteneği

Araştırmaya göre dünya çapında CEO’ların yarısı önümüzdeki 12 aylık süreçte çalışan sayısında artışa gideceğini dile getirirken, %21’i ise bu sayıda düşüş bekliyor.

– Doğru çalışanları bulma zorluğuyla başa çıkmaya çalışırken CEO’ların %81’i daha kapsamlı yetenek arayışında olduklarını dile getiriyor.

– CEO’ların yürüttüğü organizasyonların %64’ünün bir çeşitlilik ve içerme stratejisi bulunuyor. Buna karşın neredeyse üçte birinin böyle bir stratejisi mevcut değil.

– CEO’ların %85’i, bu tür stratejilerin karlılığa olumlu etkide bulunduğunu belirtiyor.

Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.