artwork

DataWise: Türkiye’de medya tüketim trendleri

6 yıl önce

0

DataWise, Campaign Türkiye için 2016 – 2017 tüketim trendlerini, teknoloji ile beraber bu trendlerin nasıl şekil aldığını değerlendiriyor.

DataWise Türkiye’de medya tüketim trendleri

Publicis One A&I (Analytics&Insights) birimi DataWise tarafından TGI (Target Group Index) 2016-2017 Autumn verileri ile özel olarak hazırlanan bu çalışmada; Türkiye’de geleneksel ve dijital medya kullanımı ile teknolojik cihaz sahipliğinin 2016-2017 yılları arasındaki değişimi değerlendiriliyor. Ayrıca cihaz sahiplerinin ve medya tüketicilerinin demografik profili ele alınıyor. TGI Araştırması, Türkiye’de her yıl 20 bin ve üzeri yerleşim birimlerinde yaşayan 15 yaş üzeri 15.000 farklı katılımcı ile gerçekleştirilerek, yaklaşık 55 milyon kişiyi temsil ediyor ve demografik profil, ürün-hizmet kullanımı, mecra tüketimi ve yaşam biçimleri hakkında veriler sunuyor.

Geleneksel mecraların penetrasyonları düşüyor

TGI 2016-2017 Autumn datalarına göre, Türkiye’de TV, hala erişimi en yüksek mecra olarak ilk sırada yer alıyor olsa da bir önceki seneye göre düşüş gösteriyor. Günde en az 1 saat TV izlediğini belirten 15 yaş üzeri kişilerin oranı 2016 yılında %82 iken bu oran, 2017’de %73’e düşüyor. 2016 yılı ile kıyaslandığında kullanımında oransal olarak en çok düşüş gözüken mecralar ise radyo ve dergi olarak sıralanıyor. Buna göre 2016 yılında kişilerin %12’si günde en az 1 saat radyo dinlediğini belirtirken, 2017 yılında bu oran %10’a gerilemiş görünüyor. Haftada en az 1 defa gazete okuduğunu belirtenlerin oranı da bir önceki seneye göre %7 azalarak, %42’den %39’a düşmüş olarak ortaya çıkıyor. Tüm geleneksel mecraların tüketimi azalırken, sinemanın aynı şekilde devam ediyor olması dikkat çekiyor. Ayda en az 1 defa sinemaya gidenlerin oranı %9 olarak geçen seneye göre stabil kalmış görünüyor.

Akıllı telefonlularda artış var

TGI 2016-2017 Autumn datalarına göre, Türkiye’de 2016 yılında akıllı telefon sahibi olduğunu belirtenlerin oranı %53 iken, bu oran 2017 yılında %18 artış göstererek %63’e çıkıyor. Akıllı telefonlar, geçen yıl ile kıyaslandığında sahipliğinde en büyük değişimi gösteren cihazlar oluyor. Bilgisayar sahipliğine bakıldığı zaman ise, masaüstü bilgisayar sahipliğinin geçen seneye göre sabit kaldığı görülürken, yine geçtiğimiz seneye göre dizüstü bilgisayarlarda bir düşüş göze çarpıyor.
Evrildiğimiz bu mobilize hayat tarzına bağlı olarak masaüstü cihaz sahipliğinde daha önceki yıllardaki düşüş belirgin olarak dikkat çekerken, artık bu düşüşe dizüstü cihazların da katılmış olduğunu görüyoruz.

Türkiye’nin medya tüketim profili

2015 yılında Türkiye’de geleneksel mecra kullanıcılarının profilleri incelendiğinde erişimi en yüksek mecra olan TV tüketiminde cinsiyet, yaş ve SES grubu bazında Türkiye ortalamasına göre belirginleşen farklılıklar ortaya çıkmıyor. Gazete tüketimine bakıldığında ise erkeklerin ve 25-34 ile daha ileri yaş grubu olan 45-54 yaş grubunun Türkiye ortalaması üzerinde gazete okuduğu görülüyor. Ayrıca gazetede SES grubu bazında AB ses grubu öne çıkıyor. Açıkhava, radyo ve sinema erkeklerin belirgin olarak farklılaştığı diğer mecralar olarak ortaya çıkarken, kadınlar ise dergide ön plana çıkıyor. Ayrıca dergi ve sinema Türkiye ortalamasına göre en genç profile sahip mecralar olarak görülüyor.

Akıllı telefonlarda gençler ön plana çıkıyor

Türkiye’de cihaz sahiplerinin profili, Türkiye ortalamasına endekslenerek incelendiğinde, akıllı telefon sahipliğinin en çok Z ve Y kuşaklarında yoğunlaştığı ortaya çıkıyor. Masaüstü bilgisayar sahipliğinde liderliğin en genç grupta olması, bu grubun oyun alışkanlıkları ile ilişkilendirilebilirken, ileri yaşlarda da farklılaşma göze çarpıyor. Dizüstü bilgisayar sahipliğinde ise; masaüstü bilgisayar sahipliği profilinde arka planda kalmış olan 25-34 yaş grubu, 15-24 yaş grubu gençlerle beraber öne çıkıyor. Yüksek sosyoekonomik statüdeki insanların genel olarak cihaz sahipliği konusunda Türkiye ortalamasından oldukça farklılaştığı görülüyor.

Türkiye’deki internet kullanıcıları ve profilleri

TGI 2017 Autumn datalarına göre günde en az bir kez internete girenlerin oranı 2016 yılında %36 iken, bu oran 2017 yılında %44’e çıkmış durumda. Akıllı telefon sahipliğinde bahsetmiş olduğumuz artış ve farklılaşmalar internet kullanımındaki bu artışa da ışık tutar nitelikte. Günde en az bir defa internete girenlerin profillerini incelediğimizde, bu kişilerin ağırlıklı olarak erkek oldukları ve 15-34 yaşları (Y kuşağı) arasında bulundukları görülüyor. İnterneti yoğun kullanan bu grupta, sosyoekonomik statü düştükçe yoğun internet kullanıcılarının da azaldığı görülüyor.

 

Hande Bitrim

DataWiseAnalytics&Insight

 

Bu yazı ilk olarak Campaign Türkiye Ocak 2018 sayısında yayımlandı.