Site icon Campaign Türkiye

Tüketicinin önceliği sağlık

GroupM Türkiye, salgınla ilgili düşünce biçimlerinin, alınan aksiyonların farklı tüketici gruplarında nasıl değişiklik gösterdiğini inceliyor. Her segmentin ürün/hizmet satın alma davranışının kendi içerisinde farklılaştığını gözlemleniyor.

Exit mobile version