artwork

Tüketiciler ev aletlerinde nelere önem veriyor?

11 yıl önce

0

BSH EV Aletleri tarafından İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Konya, Kayseri, Manisa, Samsun ve Trabzon’da 1384 kişi ile yüz yüze görüşmeler sonucunda gerçekleştirilen 2012 Tüketici Trend araştırması sonuçlandı. İnterpromedya tarafından yapılan araştırma, Türkiye’de beyaz eşya kullanıcılarının profilinin ve alışkanlıklarının yanı sıra beyaz eşya satın almada önem verilen kriterler ve gelecekte beyaz eşyaların sahip olması istenen özellikler gibi birçok önemli bilgi ortaya koydu. Araştırmaya göre Türkiye’de tüketiciler beyaz eşya alırken en çok kalite, inovasyon ve enerji verimliliğine odaklanıyor.

Araştırma sonuçlarına göre beyaz eşya satın alma kararında en fazla etkili olan kriter yüzde 66 oranla ‘kalite’ olurken, ikinci en önemli kriter yüzde 47’lik oranla ‘ürünün yenilikçi olması’ olarak gösteriliyor. Satın almaya önemli ölçüde etki eden bir diğer faktör ise yüzde 28,7’lik oranla enerji verimliliği olarak öne çıkıyor. Sıralama, fiyat (%27,5), servis kalitesi (%18,2), tasarım (%17,6) ve marka bilinirliği (%9,5) şeklinde devam ediyor.

Tüketici sosyal medyayı dinliyor

Araştırmanın ortaya çıkardığı bir diğer önemli sonuç ise tüketicilerin yüzde 46’sının internet ve sosyal medyada yer alan yorum, tavsiye ve şikayetlere itibar etmesi oldu. Araştırmaya katılanların yüzde 25,1’i internet ve sosyal medyadaki yorum, tavsiye ve şikayetleri daima incelerken yüzde 18.9’u ise bazen incelediğini belirtiyor.

Yemek yapmayı seviyor ütüden nefret ediyoruz

Araştırma Türkiye’de tüketicilerin ev işlerine yaklaşımını da belirledi. Buna göre, hem kadınlar hem de erkekler için en fazla keyif alınan ev işi yemek yapmak. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 51,5’i, erkeklerin ise yüzde 18,4’ü yemek yapmanın en keyifli ev işi olduğunu belirtirken kadınların yüzde 4,3’ü, erkeklerin ise yüzde 1,9’u yemek yapmayı en nefret edilen ev işi olarak tanımlıyor.  En çok nefret edilen ev işleri sıralamasında ise ilk sırayı ütü yapmak alıyor. Kadınların yüzde 45,6’sı, erkeklerin yüzde 12,8’i ütü yapmaktan nefret ediyor. Ütü yapmayı keyifli bulanların oranı ise kadınlarda yüzde 6, erkeklerde ise yüzde 1,3. Erkeklerin yüzde 70,7’si, kadınların ise yüzde 11,6’sı hiç ev işi yapmadığını söylüyor.

Gelecekte beyaz eşyadan beklentiler

BSH Ev Aletleri Tüketici Trend Araştırması kapsamında tüketicilere 10 yıl sonra ev eşyalarından beklentileri de soruldu. Araştırmaya katılanlar akıllı teknolojiyle geliştirilecek geleceğin beyaz eşyalarının kusursuz, eğlenceli ve renkli olmasını bekliyor. 10 yıl sonrasının beyaz eşyalarının ses algılama becerisi olması, uzaktan kontrol edilebilmesi, boyutları daha küçük olması, daha hızlı olması ve daha fazla enerji tasarrufu sağlaması isteniyor.

Norbert Klein: Ev eşyalarının geleceğini Ar-ge ve sürdürülebilirlik belirleyecek

BSH CEO’su Norbert Klein

BSH CEO’su Norbert Klein, tüketici trend araştırmasının sonuçları ile ilgili olarak, “Bu tür araştırmalar tüketicinin büyük bir hızla değişen algısını ve beklentilerini çok net şekilde ortaya koyuyor. Bu alanda yapılan tüm araştırmaların ortak noktası bize tüketicinin yeniliğe her zamankinden daha aç olduğunu göstermesi. Bilinç düzeyi her geçen gün daha da gelişen, satın alma sürecinde daha fazla kriteri sorgulayacak donanıma sahip bir tüketici profili doğdu ve gelişmeye devam ediyor. Günümüz tüketicisinin ihtiyaçlarını karşılamak üreticiler açısından için Ar-ge ve sürdürülebilirlik yatırımlarını artırmak kaçınılmaz bir durum. Geleceğin ev aletlerinin hem yaşam standartlarını artıran hem de çevreye saygılı özellikte geliştirilebilmesi önümüzdeki 10 yıl içinde rekabetin sınırlarını çizecek temel unsurlardır” dedi.