artwork

Sosyal Fayda Zirvesi 2018: Yekta Kopan, Görgün Taner ve Murat Abbas

6 yıl önce

0

Yekta Kopan’ın moderatörlüğünde başlayan “Küresel Hedefler İçin Sanat ve Müzik” panelinin diğer konukları Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas ve İKSV Genel Müdürü Görgün Taner oldular.

Yekta Kopan, Murat Abbas ve Görgün Taner

Panelden öne çıkan notlar şu şekilde:

Yekta Kopan: “Sürdürülebilir kalkınma için en önemli adım aslında kültür sanat. Türkiye; 163 ülke arasında bilim ve teknoloji sırasında 51, kültür sanatta 58, uluslararası barışta 72, refah düzeyinde ise 162. sırada.”

Görgün Taner: “Türkiye’de sanat eğitiminin okul öncesi ve esnasında önemle ele alınması lazım. Bunlar da belirli bir veri tavanında kayda alınarak ölçülmeli.”

Görgün Taner: “Türkiye öncelikle yaratıcı endüstrilerin içinde bulunduğu ortamın ve iklimin ifade özgürlüğünü sağlayabilmeli. Hukuki bir altyapının olması ve adalet kavramının de öne çıkması lazım.”

Murat Abbas: “2008 yılında İstanbul kültür-sanat ve müzik sektöründe yükselen bir yıldızdı ama şimdi ekonomik, güvenlik ve politik sebeplerden ötürü işimiz çok çok zorlaştı.”