Site icon Campaign Türkiye

Sosyal Fayda Zirvesi 2018: Seher Alıcı, Semih Boyacı, Olcay Silahlı, Mesut Keskin

Seher Alıcı’nın moderatörlüğünde başlayan”Sosyal Girişimcilik İçin Artan İlgi” panelinin diğer konukları Impact Hub Kurucu Ortağı Semih Boyacı, Fazla Gıda Kurucu Ortak & CEO’su Olcay Silahlı, E-Bursum Kurucu & CEO’su Mesut Keskin oldular.

Panelde öne çıkan notlar şu şekilde:

Impact Hub Kurucu Ortağı Semih Boyacı: “Sosyal girişimciler sosyal fayda yaratabilmek için kapsayıcı ve sürdürülebilir iş modelleri geliştiriyorlar.”

E-Bursum Kurucusu & CEO’su Mesut Keskin: “Türkiye’de bırakın nitelikli eğitimi, temel eğitime katılamayan milyonlarca çocuk var. Bunun sebebi de finansal kaynağa ulaşamama ya da devam ettirememe.”

Semih Boyacı: Sosyal fayda odaklı yeni iş modellerine ihtiyaç arttığı için burada devreye sosyal girişimciler giriyor.”

Exit mobile version