Sıra e-ticaret Kanunu yönetmelik adımında

“Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun”, çok kısa bir süre önce Resmi Gazete’de yayımlandı ve Mayıs 2015’te yürürlüğe giriyor.

DPİD olarak, “İzinli Pazarlama” prensipleri dahilinde kurulacak marka-hedef kitle iletişimlerinin çok daha sağlıklı ve taraflar arasında uzun vadeli, güvene dayalı ilişkilerin geliştirilmesi adına önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu ana prensiple yola çıkıldığına inandığımız bu Kanun’un “ruhunu”, bu nedenle başından beri destekledik.

Olumlu bir amaç ile çıkılan bu yolda ise, haksız rekabeti önlemek, iletişim platformlarının farklılıklarını gözetecek süreçleri ortaya koymak, ayrıca süreçlerin Kanun’u uygulayacak devlet kurumlarının işlerini kolaylaştıracak şekilde yoruma ve kötü niyete açık durumda kalmasından kurtarılması amacıyla ilgili yönetmelikler çıkartılırken aşağıdaki konuların üzerinde hassasiyetle durulması gerektiğini düşünüyoruz. Bu kapsamda;

Şikayet mekanizmalarının şeffaf biçimde kurgulanması,

• Haksız rekabet yaratacak kötü niyetli şikayetlerin önüne geçilmesi için gerekli süreçlerin yaratılması,

• Keyfi veya konunun detayına hakim olunmadan karara bağlanabilecek cezai uygulamaların önüne geçilmesi,

• Halihazırda oluşturulmuş ve izinli olarak kullanılmakta olan veritabanlarının uygun bir prosedür ile kullanımının önünün açılması,

• Alınan iznin ispatı için uygun yöntemlerin ve sorumlulukların belirlenmesi

• İzin alma ve çıkış işlemleri için mecraların teknik yeterliliklerinin göz önüne alınarak süreçlerin kurgulanması gibi konularda Kanun’a ait çıkartılacak yönetmelikte adım atılmasının önemli olduğu kanaatindeyiz. Bu nedenle DPİD, Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile eş zamanlı olarak ilgili yönetmeliklerin hazırlanmasına katkı verebilmek adına kendi bünyesinde bir komisyon kurmuş ve görüşlerini yetkili mercilere iletmek adına hazırlıklara başlamıştır.

 

Sinan Günal
Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
@sinangunal

Bu yazı Campaign Türkiye’nin Aralık 2014 sayısında yayınlanmıştır.

Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.