artwork

OHAL Kapsamında İş Hukukuna İlişkin Alınan Tedbirler

3 ay önce

0

8 Şubat 2023 tarih ve 32098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, depremden etkilenen 10 ilde 8 Şubat 2023 saat 01:00’dan itibaren üç ay süreyle olağanüstü hâl (“OHAL”) ilan edilmesine karar verilmişti. OHAL kapsamında iş hukukuna ilişkin çeşitli tedbirler yer alan 125 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 2 Şubat 2023 tarih ve 32112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararname’de yer alan tedbirler özetle aşağıdaki şekilde:

  • İstihdamın korunması

İş sözleşmeleri, OHAL süresince sadece (i) İş Kanunu’nun 25. maddesi kapsamında haklı sebeplerin mevcut olması, (ii) iş yerinin herhangi bir sebeple kapanması ile faaliyetinin sona ermesi, (iii) belirli süreli iş sözleşmelerinin süresinin sona ermiş olması ve (iv) ilgili mevzuata göre yapılan hizmet alımları ve yapım işlerinde işin sona ermesi hâllerinde feshedilebilecek. Bu yasağa uymayan işverenler hakkında sözleşmesi feshedilen her işçi için fesih tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası öngörülüyor.

  • Kısa Çalışma Ödeneği

İşverenler -OHAL bölgesinde T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca belirlenecek il ve ilçelerde bulunan iş yerleri veya deprem sebebiyle yıkık, acil yıkılacak, ağır veya orta hasarlı olduğu belgelenen iş yerleri için uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin Türkiye İş Kurumu’na (“İŞKUR”) kısa çalışma ödeneği için başvuruda bulunabilecek. 

  • Nakdi Ücret Desteği

OHAL bölgesinde 6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla iş sözleşmesi bulunan işçilerin işverenleri tarafından İŞKUR’a yapılan kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayan ve İşsizlik Sigortası Kanunu’nun ilgili maddesi kapsamında depremin etkilerinden kaynaklı iş yerinin kapanması veya kapatılması nedeniyle iş sözleşmesi feshedilen ve yeni bir işsizlik ödeneğine hak kazanmayan çalışanlara İşsizlik Sigortası Fonu’ndan günlük 133,44 TL tutarında nakdi ücret desteği verilecek.

G. Begüm Kayum
Esq. Kayum & Demir Avukatlık Ortaklığı – Yönetici Ortak
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Bu yazı ilk kez Campaign Türkiye’nin 130. sayısında yayımlanmıştır.