NDA çelişkisi

11 yıl önce

0

Özellikle kurumsal ve global firmalar ajanslarla çalışmadan önce bir NDA (Non-disclosure agreement – gizlilik anlaşması) yapmak istiyorlar. Birlikte çalışılsın veya çalışılmasın iki taraf da birbirleriyle belli bir seviyede iş yapış şekillerini ve projenin özgün detaylarını paylaşıyorlar. Bu bir yere kadar doğru bir uygulama. Ancak iki konu üzerinde durmak gerekiyor.

İlki, firmalar bazen haksız taleplerde bulunabiliyorlar. Örneğin teklif aşamasında iken, bulundukları sektörde belli bir süre için (genellikle 1 yıl) benzer firmalar ile çalışılmamasını talep ediyorlar. Bu bir ajans için çok uygun olmayan bir durum olmakla beraber hukuka da aykırı. Bir diğer benzer konu da projenin detaylarını paylaşmadan benzer bir projede yer alınmayacağının peşinen kabul edilmesi. Bu durum ajansın prensiplerine göre kabul edilebilir belki ancak böyle bir durumda projenin özgün olması koşulu aranmalı. Yani bir çeşit sosyal medya platformunu projelendirmek için bu şekilde bir yaptırım uygulanmamalı. Anlaşılamadığı durumu bırakın, ajans benzer bir projeyi daha önce uygulamış bile olabilir. Bunun için NDA içinde mutlaka özgünlüğü değerlendiren bir madde bulunmalı.

İkinci konu daha farklı bir yaklaşım. Ajanslar, hep firmalardan gelen taleplerle NDA imzalıyorlar ama aslında projenin analiz ve teklif aşamasında asıl know-how ajansta oluyor ve çoğu zaman bu danışmanlık ayrıca ücretlendirilmiyor (bu da ayrı bir yazının konusu tabii). Teklif hazırlığı adı altında proje yapısı, faz öngörüsü, gerekli donanım yapısı, ekip kurgusu, zaman tahminleri ve maliyet planı gibi ajansın geçmiş proje deneyimlerinde edindiği birçok öngörü firma ile paylaşılıyor. Firmanın iş etiğine bağlı olarak bu bilgiler gizli kalabiliyor veya diğer rakip firmalar ile paylaşılabiliyor. Hatta bu bilgiler üzerinden başka ajanslardan teklif alınabiliyor. Bu anlamda her koşulda NDA isteyen ajans olmalı ve bu NDA içinde teklif detayları üçüncü partilerle paylaşılmamalı, paylaşıldığı durumda belirli bir hazırlık ücreti ajansa ödenmeli gibi bir madde yer almalı. Bu şekilde bir NDA bu sorunları çözmeyebilir belki ama iki tarafın iyi niyetini açıkça ortaya koyar.

Caner Istı / İnteract Üyesi

Bu yazı Campaign Türkiye’nin Mart 2013 sayısında yayınlanmıştır.