Kişisel Verilerin Korunması ve VERBİS*

Avrupa’daki yasal düzenlemeler ( GDPR – General Data Protection Regulation ) ile paralel bir şekilde ülkemizde de kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal mevzuat hazırlanarak yürürlüğe girmişti. Bu mevzuat kapsamında yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için 30.09.2019 tarihine kadar süre verilmişti. Bu süre içerisinde Verbis kaydını yaptırmayan şirketlere idari para cezası uygulanacağı da yine ilgili mevzuatta düzenlenmişti.

Verbis’i, şirket için bir irtibat kişisinin atandığı ve veri kategorilerinin bulunduğu, şirketlerin işlediği veriler ile ilgili bu veri kategorilerinden seçim yaparak beyanda bulunduğu sanal bir sicil / bir kayıt ortamı olarak nitelendirebiliriz. Ancak bu ortama kişisel veriler girilmemekte sadece kategorilerden seçimler yapılmakta.

Mevzuat kapsamına giren binlerce şirket bu yükümlülükten çok geç haberdar olmuş ve yasal süresi içerisinde bu yükümlülüklerini yerine getirmelerindeki zorluk nedeniyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve muhtelif sektör temsilcileri aracılığı ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na başvurarak sürenin uzatılmasını talep etmiştir. Kurum da bu taleplere karşılık 03.09.2019 tarihli ve 2019/265 sayılı Kararı ile kayıt için verilen süreyi 31.12.2019 tarihine kadar uzattı.

Yukarıda bahsedilen kriterleri sağlayan şirketlerin 31.12.2019 tarihine kadar Verbis kayıtlarını yaptırmaları ileri idari para cezasına muhatap olmamaları açısından önem arz ediyor.

*Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi

Av. Yunus Çelikbiz

HukukiBoyut

Bu yazı ilk kez Campaign Türkiye’nin 92. sayısında yayımlandı. 
Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.