Site icon Campaign Türkiye

Her dört internet kullanıcısından biri sağlık odaklı

Publicis One D&A (Data&Analytics) birimi DataWise, Campaign Türkiye Dergisi için araştırdı: Her dört internet kullanıcısından biri sağlık odaklı.

Publicis One D&A (Data&Analytics) birimi DataWise tarafından Campaign Türkiye Dergisi için GWI 2017 verileri ile özel olarak hazırlanan bu çalışmada; Türkiye’deki aktif internet kullanıcıları içinde, ilgi alanları arasında sağlık/spor bulunan ve son bir ay içerisinde sağlık/ spor uygulamalarından birini kullanmış kişiler ele alınıyor.

Yazının devamında “Sağlık Odaklılar” olarak adlandırılacak olan bu hedef kitlenin, demografik profili çıkarılıyor ve hayata bakış açıları ve kişisel algıları ele alınıyor. Ayrıca markalardan beklentileri ile marka keşif kaynaklarına da değiniliyor.

Türkiye dahil 36 farklı ülkede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Global Web Index Araştırması, her gün internete bağlanan ve günde 1 saatten fazla vakit geçiren aktif internet kullanıcısı 917.000’i aşkın katılımcıyı kapsıyor. Türkiye dataları 16-64 yaş arası aktif internet kullanıcısı 15643 kişiye yönelik gerçekleştirilen online anket sonuçlarına dayanıyor.

Genç bir profil

Aktif internet kullanıcılarından oluşan Global Web Index verilerine göre Sağlık Odaklılar kitlesinin GWI online popülasyonu içerisindeki payı %23 olarak görülüyor. Bu hedef kitle içerinde yoğunluğun kadınlarda olduğu ortaya çıkıyor. Yaş dağılımına bakıldığında ise, Sağlık Odaklıların %60’ının 16-34 yaş aralığındaki kişilerden oluştuğu görülüyor. Genel olarak genç bir profil sergileyen bu kitle içerisinde, 35-44 yaş grubu ise Türkiye ortalamasından en çok farklılaşan grup olarak ortaya çıkıyor. Eğitim durumları incelendiğinde ise yaklaşık her 3 sağlık odaklı kişiden 1’inin üniversite mezunu veya daha ileri eğitim seviyesine sahip olduğu görülüyor.

Sağlık odaklılar fiziksel olarak görülmek ve farkedilmek istiyor

Sağlık Odaklı internet kullanıcılarının Türkiye ortalamasından en çok farklılaşan kişisel algı cümleciklerine bakıldığında, bu grubun Türkiye ortalamasına göre dış görünüşlerine daha çok önem verdiği ve modayı takip ettiği görülüyor. Marka bilinçlerinin de Türkiye ortalamasının yaklaşık iki katı oranında yüksek olduğu görülen bu grup, yeni ürünler hakkında çevrelerini bilgilendiriyor ve yeni ürünler denemeye oldukça açıklar. Grubun öne çıkan bir önemli özelliği de paralarını marka prestijinden ziyade, markanın yaşattığı deneyimlere harcamaya tercih ediyor olmaları.

Bloggerlar sağlık odaklılar üzerinde daha etkili

Sağlık Odaklı kişilerin marka keşif kaynaklarına penetrasyon bazında bakıldığında, Türkiye ile paralellik gösterdiği görülüyor. Hem Türkiye hem de Sağlık Odaklılar için marka keşfindeki ilk iki kaynak ortak olarak arama motorları ve TV reklamları olurken, Sağlık Odaklıların farklılaştığı noktalar da dikkat çekiyor. Buna göre Sağlık Odaklıların, blogger tavsiyelerinden yola çıkarak marka keşfetme oranı, Türkiye ortalamasının iki katından daha fazla olarak görülüyor. Ayrıca websitelerindeki kişiselleştirilmiş ürün tavsiyeleri, fırsat siteleri, video bloglar da ayrışan diğer önemli kaynaklar olarak öne çıkıyor.

Markalardan beklentileri farklı

Sağlık Odaklıların markalardan beklentilerinde Türkiye ortalamasından en çok farklılaştığı noktalara bakıldığında, Sağlık Odaklıların ürün ve hizmet tasarımında, marka tarafından sesinin daha çok duyulmasını istediği ve bu sürece daha çok dahil olmak istediği görülüyor. Ayrıca Sağlık Odaklılar, hayatı kolaylaştıracak yenilikçi ürünlerin yanı sıra, marka için değerli bir tüketici olduğunu da hissetmek istiyor. Dış görünüşüne ve imajına oldukça dikkat ettiklerini belirttiğimiz Sağlık Odaklılar, markanın kendi kişisel imajlarına da pozitif yönde katkı sağlamasını bekliyor.

 

Bu yazı ilk olarak Campaign Türkiye Temmuz 2017 sayısında yayımlanmıştır.

Exit mobile version