Hayalimiz gerçek oldu!

2011 yılının kasım ayında 2. Reklam Sempozyumu’nun açılışında sektörel 3 hayalimizden bahsetmiştim. Birinci hayalimiz; önemli gelişme potansiyeline sahip olan reklam sektörümüzdeki tüm tarafların bilinçli iş birliğini sağlamak adına ilgili tüm bakanlıkların, yetkili kurulların, meslek örgütlerinin oluşturacağı bir Reklam Konseyi kurulmasıydı. 24 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazete’de kurulduğu duyurulan ve görev tarifi yapılan Reklam Konseyi haberinden tam 4,5 yıl sonra 1. Reklam Konseyi Ankara’da, T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, hayallerimizde bahsettiğimiz gibi tüm tarafların katılımıyla gerçekleşti.

Dünya genelinde reklam sektörü, ekonominin hareket gücü kabul edilir. Dünya cirosu 571 milyar dolar ve bir önceki yıla oranla büyüme yaklaşık %6,9 iken ülkemizde toplam ciro 8,2 milyar TL, büyüme oranı da %2,9. Buradan da anlaşıldığı üzere, hem %2,9 büyümeye enflasyondan arındırılmış şekliyle baktığımızda “küçülme” diyebiliriz hem de toplam yatırım miktarını dolara çevirip küçüklüğü iyice görebiliriz. Örneğin Türkiye 1,6 milyar dolar iken İsveç 3,8 milyar, Almanya 19,9 milyar dolar. İsveç nüfusu 10, Almanya 83, biz de 81 milyon.*

Görünen gerçek o ki, sektör kan kaybediyor! Yayıncı, reklamveren ve reklam ajansları mutsuz ve bu mutsuzluk kronikleşmek üzere. Zaman, uzlaşı zamanıdır, güç birliği esastır. İşte sektörün ekonomiye güç katar hale gelmesi için şansı, Reklam Konseyi ve Konsey’in tüm üyelerinin katkılarıdır. Konsey, sektörün mutfağı olmalı ve hareket gücünü sağlayacak desteği vermelidir. Sektörle ilgili tüm paydaşların Konsey çatısı altında buluşması, kan kaybetmeyi önleyecektir kanısındayım.

Her yıl düzenli olarak toplanması planlanan Reklam Konseyi’nde alınan kararların hassasiyetle takip edileceğine dair inancımız tam. Sektör adına bu olumlu gelişme için Ticaret Bakanlığı’mıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.

* GroupM TYNYJune2019, Türkiye Reklam Yatırımları Raporu 2018

Ahmet Pura

RVD Yönetim Kurulu Başkanı

Bu yazı ilk kez Campaign Türkiye’nin 91. sayısında yayımlandı.

Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.