artwork

Gençlerin online video izleme oranı bir yılda %13 arttı

9 yıl önce

0

IAB Türkiye İnternet Ölçümleme Araştırması’na göre, Eylül 2013’te 12-17 yaş grubu internet kullanıcılarının %67’si video sitelerini ziyaret ederken aynı yaş grubunun Eylül 2014’te video sitelerini PC bazlı ziyaret oranı %76’ya yükseldi*.

IAB Türkiye İnternet Ölçümleme Araştırması Eylül 2014** verilerine göre 17-24 yaş grubu toplam internet nüfusunun yüzde 28’ini oluşturuyor. Türkiye’deki yaş grupları incelendiğinde, internet kullanım oranı %78’le en fazla 17-24 yaş aralığındaki gençlere ait. 12-16 yaş grubunun %73’ü, 25-34 yaş grubunun %58’i, 35-44 yaş grubunun %41’i internet kullanırken 45-54 yaş grubunun %28’i ve 55 ve üzeri yaş grubunun ise %14’ünün online olduğu görülüyor.

Genç internet kullanıcıları en çok arama motoru ve sosyal ağ sitelerinde vakit geçiriyor

17-24 yaş arası kullanıcıların tamamı arama motorlarını ziyaret ederken, %88’i Facebook, Twitter gibi sosyal ağ sitelerinde vakit geçiriyor. Ayrıca bu kullanıcıların, %76’sı video-TV sitelerini, %59’u kültür-eğlence sitelerini ve yalnızca %55’i haber sitelerini ziyaret ediyor.

Erkekler internette daha çok vakit geçiriyor

Araştırmaya göre 17-24 yaş aralığındaki internet kullanıcılarının %58’ini erkek, %42’sini ise kadın kullanıcılar oluşturuyor. Türkiye’deki Gençleri Anlama Kılavuzu** araştırmasının sonuçlarına göre de internet kullanan gençlerin %40’ı akıllı telefon kullanıyor. Gençler arasında tablet sahiplik oranı ise %13 civarında seyrediyor.

Araştırmaya katılan 17-24 yaş aralığındaki gençlerin %68’i her gün internete bağlanıyor. Bu yaş grubundaki gençlerin %65’i internete evden bağlanırken,  %37’si ise internetten alışveriş yapıyor.

* IAB Türkiye İnternet Ölçümleme Araştırması Eylül 2013 raporu internet kullanımını platform bağımsız toplu olarak içermektedir. Mart 2014’den itibaren sonuçlar PC, akıllı telefon, tablet ve diğer platformlar ayrımında raporlanmaktadır.

**IAB Türkiye İnternet Ölçümleme Araştırması Eylül 2014 verilerine göre hazırlanmıştır.

Türkiye’deki Gençleri Anlama Kılavuzu Araştırması, Ipsos Türkiye tarafından Türkiye temsili 17-24 yaş aralığında 2259 kişinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.