artwork

Esas alınan ciro eşikleri değiştirildi

2 yıl önce

0

Rekabet Kurulu’ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’de (“Tebliğ”) yer alan bildirim zorunluluğuna esas ciro eşikleri, 4 Mart 2022 tarih ve 31768 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/4)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2022/2) ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Tebliğ’in 7. maddesi uyarınca; 

  • İşlem taraflarının Türkiye ciroları toplamının 750 milyon TL’yi ve işlem taraflarından en az ikisinin Türkiye cirolarının ayrı ayrı 250 milyon TL’yi aşması veya
  • Devralma işlemlerinde devre konu varlık ya da faaliyetin, birleşme işlemlerinde ise işlem taraflarından en az birinin Türkiye cirosunun 250 milyon TL’yi ve diğer işlem taraflarından en az birinin dünya cirosunun 3 milyar TL’yi aşması

hâlinde işlem Rekabet Kurulu’na bildirime tabi olacaktır.

Tebliğ’in 7. maddesinin 1 Şubat 2013 itibarıyla değiştirilmeksizin yürürlükte kalan önceki hâli uyarınca;

  • İşlem taraflarının Türkiye ciroları toplamının 100 milyon TL’yi ve işlem taraflarından en az ikisinin Türkiye cirolarının ayrı ayrı 30 milyon TL’yi aştığı veya
  • Devralma işlemlerinde devre konu varlık ya da faaliyetin, birleşme işlemlerinde ise işlem taraflarından en az birinin Türkiye cirosunun 30 milyon TL’yi ve diğer işlem taraflarından en az birinin dünya cirosunun 500 milyon TL’yi aştığı

işlemler Rekabet Kurulu’na bildirime tabi idi.

Bildirim zorunluluğuna esas yeni ciro eşikleri 4 Mayıs 2022’de yürürlüğe girecektir.

G. Begüm Kayum

Esq. Kayum & Demir Avukatlık Ortaklığı – Yönetici Ortak

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Bu yazı ilk kez Campaign Türkiye’nin 123. sayısında yayımlanmıştır.

Senin için
Tümünü göster
Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatılmıştır

Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatılmıştır...