artwork

Ekonomi Reform Paketi açıklandı

2 sene önce

0

Uzun süredir beklenen Ekonomi Reform Paketi geçtiğimiz haftalarda kamuya duyuruldu. Peki yerli ve yabancı yatırımcılara güven telkin etmeyi amaçlayan, Covid-19 pandemisinin güçlendirdiği enflasyon baskısı ile kur dalgalanmalarına karşı Türk ekonomisini kuvvetlendirecek iyileştirmeler öngören reform paketinin içinde neler var?

Türkiye’nin kredi yapısını güçlendirmek ve reel sektörle birlikte büyümesini gözetmek adına; Kredi Yaşam Döngüsü Projesi kapsamında yakın izlemedeki krediler için işletmesel yeniden yapılandırma ve firma rehabilitasyon fonksiyonlarının oluşturulması, halihazırda tahsil kabiliyeti sorunlu addedilen krediler içinde katma değer üretme ve istihdam oluşturma potansiyeli bulunanların rehabilitasyonu için Girişim Sermayesi Fonlarının kurulması ve “turn-around” sermayesinin sağlanması bu kapsamdaki reformların temelini oluşturuyor. Şirketlerin sermaye yapısını olası risklere karşı güçlendirici ve operasyonların öz kaynaklarla finanse edilmesini teşvik eden düzenlemeler ile üretilen katma değerin şirketi kuvvetlendirmesi ve yeni yatırımlar olarak ekonomiye yeniden kazandırılması amaçlanıyor. Bunlara ek olarak şirketlerin halka arzlarının kolaylaştırılması ve teşvik edilmesi, kitle fonlaması (crowdfunding) araçlarının hayata geçmesi ile yenilikçi şirketlerin fonlamaya kolayca ulaşması da hedefler arasında. Vergi reformlarının gündemini ise uluslararası faaliyet gösteren firmalar ve yatırımcıların birden çok ülkeyi ilgilendiren vergisel sorunların çözümü için ülkeler düzeyinde müzakereler yapılarak karşılıklı anlaşmaların imzalanması, kamu alacaklarının tek bir idare tarafından tahsil edilerek vergi ödemelerinin gizli masraflarının azaltılması ve gönüllü vergi ödemelerinin teşviki için mekanizmaların güçlendirilmesini öngören değişiklikler oluşturuyor.

24 Mart’ta programı ve esasları kamuya duyurulan Ekonomi Reform Paketi’nin 30 Haziran 2021’e kadar işlerlik kazandırmayı taahhüt ettiği Finansal İstikrar Komitesi ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun kararlarını ve mevcut ihtiyaçlara göre önceliklendirilerek hayata geçirilecek başkaca reformları yakından takip etmenin ve firmaların öngörülen mevzuat değişiklikleri için uyum ve adaptasyon çalışmalarını şekillendirmesinin büyük önem arz ettiğini hatırlatmakta fayda var.

G. Begüm Kayum

Esq. Kayum & Demir Avukatlık Ortaklığı – Yönetici Ortak

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Bu yazı ilk olarak Campaign Türkiye’nin 110. sayısında yayımlanmıştır.