artwork

Dijital içerik satın alanların profili

5 sene önce

0

Türkiye’de erkekler kadınlara göre daha fazla dijital içerik tüketirken, eğlence odaklı dijital içeriklere para vermekten de çekinmiyorlar.

Publicis One D&A (Data&Analytics) birimi DataWise tarafından Campaign Türkiye Dergisi için GWI verileri ile özel olarak hazırlanan bu çalışmada; Türkiye’deki aktif internet kullanıcıları arasında 2017 datalarına göre, dijital içerik satın almış kişiler ele alınıyor. Bu hedef kitlenin satın almış olduğu dijital içerik türleri yanında demografik profili ve yaşam biçimi inceleniyor. Ayrıca markaları destekleme motivasyonlarına değiniliyor. Türkiye dahil 36 farklı ülkede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Global Web Index Araştırması, her gün internete bağlanan ve günde 1 saatten fazla vakit geçiren aktif internet kullanıcısı 917.000’i aşkın katılımcıyı kapsıyor. Türkiye dataları 16-64 yaş arası aktif internet kullanıcısı 15643 kişiye yönelik gerçekleştirilen online anket sonuçlarına dayanıyor.

Erkekler daha çok dijital içerik satın alıyor

Global Web Index 2017 1. çeyrek verilerine göre Türkiye’de bir önceki ay dijital herhangi bir içerik satın aldığını belirten aktif internet kullanıcılarının online popülasyon içerisindeki payı %49 olarak ortaya çıkıyor. Bu kişilerin profilleri incelendiğinde ise, erkeklerin kadınlara göre, daha çok dijital içeriğe para verdiği görülüyor. Ayrıca erkekler Türkiye online popülasyon ortalamasının üzerinde bir performans sergilerken, kadınların dijital içerik satın alımları Türkiye ortalamasının altında seyrediyor. Yaşlara bakıldığında ise dijital içerik satın alan kişilerin %70’inin 16-34 yaş arasında bulunduğu ve Türkiye ortalamasına göre oldukça genç bir profil sergiledikleri görülüyor.

“Eğlence odaklı dijital içerikler için para vermekten çekinmiyoruz”

Türkiye’deki yaklaşık olarak her 3 aktif internet kullanıcısından 1’inin bir önceki ay içinde, müzik indirebilmek, mobil uygulama kullanabilmek ve mobil oyun oynamak için harcama yaptığı görülüyor. Eğlence odaklı dijital içeriklere para vermekten çekinmeyen aktif internet kullanıcıları için eğitici program, haber servisi ve yazılım paketleri gibi daha fonksiyonel dijital içerikler sonraki sıralarda geliyor olsa da, bunlar da en çok para verilen ilk 10 arasında içerisinde yer alıyor.

Daha dijital, daha yenilikçi…

Türkiye’deki aktif internet kullanıcıları içerisinde dijital içerik satın alan kişilerin, yaşam biçimlerini ve hayat görüşlerini incelediğimizde bu kişilerin Türkiye ortalamasına göre birçok konuda ayrıştığı görülüyor. Dijital içerik satın alan kişilerin Türkiye online popülasyonuna göre reklamını gördükleri ürünleri satın almaya daha yatkın oldukları ortaya çıkıyor. Bu genç kitle aidiyet duygusunu da hissetmek istiyor ve sadece bir topluluğun parçası olabilmek adına ürün/hizmet satın alabileceğini belirtiyor. Ortalamaya göre daha dijital bir profil çizen bu kişiler, mobil telefonlarına sıkı sıkıya bağlı ve daha seçkin ürünler için para vermeye Türkiye’ye göre daha yatkın. Ayrıca yeni ürünleri denemekten de çekinmiyor.

Dijital içerik satın alanlar için, bir markayı destekleme motivasyonları arasında, markanın kişinin imajını destekleyici tutumlarda bulunması büyük önem taşıyor. Bu noktada hedef kitle Türkiye ortalamasından oldukça farklılaşıyor. İmajın yanında, ait hissetme ve özel hissettirilme de bu grubun bir markayı destekleme motivasyonları içerisinde en çok farklılaşan diğer motivasyonlar olarak ortaya çıkıyor.

Bu yazı ilk olarak Campaign Türkiye Haziran 2017 sayısında yayımlanmıştır.