artwork

Borçlanma Araçlarında Yeşil Mutabakat Rüzgârı

1 sene önce

0

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK“) yenilenebilir enerji yatırımları, düşük karbon ekonomisine geçişi sağlayan yatırımlar ve sürdürülebilir ekonomiye katkı sağlayacak yatırımların finansmanı için ihraç edilecek borçlanma araçları ve kira sertifikalarına ilişkin esasları düzenlemesi öngörülen Yeşil Borçlanma Aracı ve Yeşil Kira Sertifikası Rehberi Taslağı’nı (“Taslak Rehber“) 3 Kasım 2021 tarihinde kamuoyu görüşüne sunmuş bulunuyor.

Taslak Rehber’in konusunu teşkil eden yeşil dönüşüme ilişkin hukuki bir zeminin hazırlanması ve mevcut düzenlemelerin geliştirilmesinin hedeflendiği 2021 Ekonomi Reform Paketi ve 11. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda ilan edilmişti. Taslak Rehber başlıca; (i) Yeşil Borçlanma Aracı İlişkin Genel Esaslar, (ii) ihraçtan elde edilen fonların kullanımı, proje değerlendirme ve seçme süreci, ihraçtan elde edilen fonların yönetimi ve raporlama esaslarını içerecek şekilde, Yeşil Borçlanma Aracı Temel Bileşenleri, (iii) ikinci taraf görüşü, doğrulama, sertifikasyon ve yeşil borçlanma araçlarının puanlanması/derecelendirilmesini içerecek şekilde, Dış Değerlendirme ve (iv) Yurt Dışı İhraçlar bahislerini içermekle geniş kapsamlı bir düzenleme öngörüyor.

2021 Ekonomi Reform Paketi Takvimi’nde yeşil dönüşüme ilişkin hukuki düzenlemenin 31 Aralık 2021 tarihine kadar tamamlanması planlanıyor. Yeşil dönüşümün hedeflerine uymayan yatırımların hem finansman maliyetinin artacağı hem de finansmanının zorlaşacağı, yeşil dönüşümün hedeflerine uyan yatırımların finansmanının ise kolaylaşarak finansman maliyetinin düşeceği göz önünde bulundurulduğunda, şirketlerin yatırım maliyetleri ve yatırımların çevresel etkilerini gözden geçirmelerinin, faaliyetlerin ve yatırımların devamlılığı ile yeşil dönüşümün hedeflerine ulaşması için önem arz ettiğini hatırlatmak isteriz.

G. Begüm Kayum

Esq. Kayum & Demir Avukatlık Ortaklığı – Yönetici Ortak

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Bu yazı ilk kez Campaign Türkiye’nin 118. sayısında yayımlanmıştır.