artwork

Bankacılık Sektöründe Güncel Gelişmeler

2 sene önce

0

Mart ayında kamuya duyurulan Ekonomik Reform Paketinin tatbiki için çalışmalar sürüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (“BDDK”) temmuz ayında art arda yayımladığı düzenlemeler ile hem kredi kullananları hem finans kuruluşlarını önemli değişikler bekliyor.

6 Temmuz 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile bankalar, yeniden yapılandıracakları kredi alacakları için borçluların ödeme kapasitesine yönelik yaptıkları değerlendirme sonucunda yeniden yapılandırılmasına karar verilebilecek ve bankaların alacak sebebiyle edindiği emtia, gayrimenkul ve ortaklık payları gerçeğe uygun değer tespiti yaptırdıktan sonra krediye mahsuben hesaplanan tutar ile atış masrafları düşülmüş gerçeğe uygun değerden düşük olanı üzerinden kayda alınacak.

BDDK’nın ‘Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik’te yaptığı ve 8 Temmuz 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikler uyarınca mevzuata dahil edilen “Sorunlu Alacakların Çözümlenmesi” müessesesi ile bankalar, bünyelerinde kuracakları ilgili birimler ve hazırlayacakları Sorunlu Alacak Stratejisi ve Operasyonel Planlar ile sorunlu alacakların yönetilmesi ve azaltılması çalışmaları sürdürecek.

14 Temmuz 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ‘Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmelik’ ile ise varlık yönetim şirketlerine ilişkin eski yönetmelik yürürlükten kaldırıldı ve donuk alacaklara ilişkin esaslı değişiklikler getirildi. Bu yönetmelik ile bankalar ve diğer kredi kuruluşları sadece donuk alacaklarını değil canlı alacaklarını da varlık yönetim şirketlerine devredebilecek ancak varlık yönetim şirketleri tarafından borçlulara sağlanacak finansmanın toplam tutarı, varlık yönetim şirketinin öz kaynağının 3 katını aşamayacak. Ayrıca varlık yönetim şirketleri finansal tüketiciler ile günde en fazla 3 arama ve 1 mesaj ile temas sağlamayı deneyebilecek. Bu düzenlemeler ile Ekonomik Reform Paketi’nin kredilere ilişkin kısımlarında esaslı değişikliklere devam edileceğini beklemek mümkün.

G. Begüm Kayum

Esq. Kayum & Demir Avukatlık Ortaklığı – Yönetici Ortak

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Bu yazı ilk kez Campaign Türkiye’nin 114. sayısında yayımlanmıştır.