Anayasa Mahkemesi’nin bireye etkisi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki ihlal davalarını azaltmak amacıyla 2010 yılında halk oylaması ile hayata geçirilen ve 2012’de uygulanmaya başlanan Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru uygulaması, üç sene sonunda ders niteliğinde kararlarla etkisini hissettirmeye başladı.

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru, Anayasa’da yer alan temel hak ve özgürlüklerden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek Türkiye’nin taraf olduğu protokoller kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlalinden dolayı mağdur olduğunu iddia eden kişiler tarafından yapılıyor.

Başvuru yoğunluğu ve dosya kapsamı nedeniyle her bir dosyanın sonuçlanmasının en az 2 yıl süreceği anlaşılıyor. İlk senelerde yapılan başvuruların sonuçlanmasıyla bu kararların uygulamasını 2015 yılında hissettik.

Bireyleri doğrudan etkileyen hayata, aile hayatına, konut ve haberleşmeye saygı, düşünce, din ve vicdan hürriyeti, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti, toplantı ve örgütlenme hürriyeti, mülkiyet hakkı, temel hak ve hürriyetlerin korunması, eğitim ve öğretim hakkı gibi hakları ihlal edilenler Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yaptığından Anayasa Mahkemesi Kararları da anayasal denetimi yaparken aslında mahkemelerin anayasaya uygun karar verip vermediğini, kamu gücünü kullananların yetki çerçevesini ve bireylerin özgürlük sınırlarını da belirlemiş oluyor. Bu doğrultuda, adil yargılanma hakkının ne demek olduğu, medyanın haber verme özgürlüğünün sınırları, demokratik toplumda bireyler üzerinde uygulanabilecek yaptırımlar ve kişisel veri kavramına nelerin dahil olduğu gibi uzun yıllardır tartışılan meselelerde açık ve net görüşler ortaya çıkmaya devam edecek.

Bu kararlar da hukuki meseleleri anlamlandırmada tüm taraflara kolaylık sağlayarak hukuki tartışmalara derinlik getirecek.

Anayasa Mahkemesi internet sitesinden ve Resmi Gazete’den takip edilebilen bu kararlar hukukçu olmayanların dahi rahatlıkla anlayacağı yalınlığa sahip.

Av. Yunus Çelikbiz

HukukiBoyut

Bu yazı, Campaign Türkiye’nin Ocak 2016 sayısında yayımlanmıştır.


Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.