artwork

2016’da yeni fırsatlar ve riskler

7 sene önce

0

2015’e kullanıcı deneyimi ve kişiye özel içeriğin damga vurduğunu vurgulayan Murat Çolakoğlu yeni yılda dijital alternatiflerin getireceği risklere de dikkat çekiyor.

Dijital mobilitenin günlük hayata yerleşmesi, tüketicilerin kendini daha özel hissetme arzusunu 2015’te daha da güçlendirdi. Tüketiciler artık dijital veya geleneksel fark etmeksizin arzu ettiği içeriğe arzu ettiği şekilde ulaşmak istiyor. Bu nedenle 2015’e damga vuran konulardan biri kullanıcı deneyimi oldu.

Eğlence ve medya sektörü, lokasyon ve tüketici davranışları da dahil olmak üzere tüketicilerle ilgili zengin verilere de ulaşarak “bağlamsal farkındalık” çağına girdi. İçerik üretiminde geleneksel sınırların bulanık hale geldiği reklam sektörü hedef kitleye ilişkin ölçütlere,  doğru hedef koymaya ve doğru program yapmaya ilişkin konularda önemli adımlar atmış durumda. Tüketicilere daha doğru içeriği ve deneyimi sunmak için veri analizi artık tüm sektörün kullandığı bir araç haline geldi.

2015’te CEO’ların gündeminde ne vardı?

PwC’nin Küresel CEO Araştırmasına katılan eğlence ve medya sektöründen CEO’lar 2015’teki en büyük endişelerini dijital değişim olarak dile getirdiler. CEO’ların dörtte üçü tüketici harcamaları ve davranışlarındaki değişimlerinin kendileri için endişe yarattığını söylüyor.  Ancak durumun farkında olan CEO’lar bu nedenle de en iyi şekilde hazırlık yapmış durumda. Endişeli olsalar da sektör liderleri dijital çağın zorlukları ile baş etme becerileri konusunda kendilerine daha fazla güveniyorlar. Tüketicileri anlama, ihtiyaçlarını karşılama, değişen müşteri davranışlarını paraya çevirme konusunda pek çok yeniliği de hayata geçirmiş durumdalar.

Dijital yeni yükler de getiriyor

Eğlence ve medya sektöründeki CEO’lar dijital teknolojilerin kendi markaları ve itibarları için oldukça yüksek bir değer yarattığı konusunda hemfikirler. Bununla birlikte dijital teknolojilerin ilerlemesi siber saldırıları da daha mümkün hale getirdiğinden siber güvenlik konusundaki endişeler de oldukça arttı. Geçtiğimiz yıl siber güvenliği bir tehdit olarak gören CEO’ların oranı %43 iken bu yıl bu oran %60’a kadar yükselmiş durumda. Ancak sektörün 2015’te teknolojiye ilişkin karşı karşıya oldukları tek tehlike bu değildi. Eğlence ve medya sektörü CEO’ları, teknoloji sektöründen kaynaklanabilecek rekabet konusunda, %55’lik bir oranla tüm sektörlerin ortalamasına baktığımızda (%21) çok daha fazla kaygılılar. Buna karşılık olarak, eğlence ve medya sektörü liderleri, diğer sektörlere giriş yapabilme konusunda son üç senedir diğer sektör liderlerinden çok daha aktif. Sektörler arasındaki sınırlar kaybolmaya devam ederken, eğlence ve medya sektörü CEO’ları özellikle teknoloji sektörüne odaklanmış durumdalar.

Dijital teknolojilerin yarattığı zorluklara rağmen, eğlence ve medya sektörü liderleri, bu teknolojilerin değer oluşturmaya ilişkin olarak sunduğu fırsatları olumlu olarak görüyor. %83’ü bu teknolojilerin marka ve itibar oluşturmada yardımcı olduğunu düşünüyor.

Peki 2016’da neler olacak?

Güçlenen müşteri, artan beklentileri, değişen davranışları, teknolojideki gelişmeler ve dijitalleşme. Bu kavramlar 2016’da da gündemimizde olacak ve sektör yöneticileri olarak bu gelişmelere nasıl adapte olacağımız konusunda alternatifler üretmeye devam edeceğiz. Bu süreçte olacaklara en iyi şekilde hazırlanmak için şu soruların yanıtlarını iyi anlayıp ona göre hareket etmemiz gerekecek.

• Müşterilerin değişen tercihlerini ne kadar iyi anlayabiliyoruz?

• Dijital varlıklarımız neler ve güvenliğini sağlayabiliyor muyuz?

• Teknoloji, şirketimiz için hangi konularda ne kadar fayda sağlıyor?

• Teknolojinin her alana dokunduğu bir ortamda farklı ortaklıklar geliştirebilir miyiz?

Herkesin yeni yılını kutlarım. Barış içinde yaşamamıza engel olan her ne varsa bu yıl hepsinden kurtulacağız.

Murat Çolakoğlu

PwC Türkiye Şirket Ortağı- Eğlence ve Medya Sektör Lideri

Bu yazı Campaign Türkiye Ocak 2016 sayısında yer almaktadır.