artwork

Yetenek maliyeti

1 yıl önce

0

Küresel iletişim endüstrisinde ‘tehdit’ olarak algılanan ve Türkiye’de derinleştiğine inandığım iki soruna dikkat çekmek istiyorum. 

Birincisi yetenek yönetimi ki, dünyada iş hayatındaki yeni kuşağın ‘büyük istifa’ hareketiyle başlayan dönemin yansımalarını çok önceden konuşmaya başlamamız gerekiyordu. İş dünyasının ve paydaşı olan iletişim sektörünün yeteneğe ulaşması ve iyi yeteneklerin tutulması her gün biraz daha zorlaşıyor. Tamamen insan bilgisi, birikimi, deneyimine dayalı süreçlerden oluşan sektörümüz özellikle son üç yıldır zor bir sınavdan geçiyor. Yeteneğe yatırım yapmak, hizmet verdiğimiz sektörlerin beklentilerini karşılayacak yetenekleri yetiştirmek ve onlara sürdürülebilir bir gelecek sağlamak bizler için 2023’ün önemli sınavı; bir çeşit dönüm noktası olacak.

İkincisi de doğrudan bu konuyla ilgili. Sektörde yüksek kalitede hizmet veren şirketlerin artan maliyetleri. Ajans gelirlerinin yüzde 60’ı erimiş durumda. Resmi enflasyonun yüzde 84’ü bulduğu ortamda, temel maliyet girdisi insan kaynağı olan bir sektörde yeteneği kazanmak ve tutmak ne kadar olası?

Teknolojinin şekillendirdiği ve hız kattığı bu çağda, dijital okuryazarlık, stratejik danışmanlık, itibar ve kriz yönetme yetkinliği hiç bu kadar önemli olmamıştı. Ekiplerinin beceri ve yetenek sevilerini yükseltip nitelikli hizmete devam etmeyi hedefleyen ajanslar artan maliyet baskılarıyla karşı karşıya.

İş yasalarına göre haftalık mesai 45 saat. Ama hepimiz haftalık 70 saatin üzerinde mesai yapılan bir süreçteyiz. Çünkü pandemide iş yapma modelleri değişen markalar, bu dönemden kalma alışkanlıklarına devam ediyor. Mesai dışı saatlerde gelen taleplerde büyük artış var. Bu durum, ajans çalışanlarının iş yükünü gözle görünür ölçüde artırıyor.  

Müşterilerin talep ettiği hizmetin niteliği ve süresi artarken ajansların gelirleri düşüyor. Sektörde üç yıl öncesine kadar nispeten rasyonel olan ajans gelirleri ile giderleri maalesef irrasyonel bir çizgide, aradaki marj da giderek açılıyor.

İş dünyasının oyuncuları çağın gereklerine ve ihtiyaçlarına çözüm ararken nitelikli danışmanlığa yatırım yapmamakta ısrar ettiği sürece, bu soruna çözüm üretmek mümkün olmayacak. Bu şartlarda iletişim sektöründe gelir-maliyet dengesini kuramayan bazı ajansların 2023’te sahneden çekileceğine tanıklık etmek zorunda kalabiliriz.

Tehdidi tanımlamışken birlikte masaya oturmalı, tedbir almalı, ihtiyaçları ve esnek iş modellerini konuşmalıyız. Çünkü bugün aslında dün!

Nedim Özkan

İDA Üyesi

 

Bu yazı ilk kez Campaign Türkiye’nin 129. sayısında yayımlanmıştır.