artwork

Yeni liderlik tanımı

2 sene önce

0

Uzaktan çalışmayla birlikte iş hayatımızda köklü bir paradigma değişimi oldu ve sahip olduğumuz bütün kalıplar kısa bir sürede geri dönüşü olmayacak şekilde değişti. En başta “güvene dayalı dijital liderlik kavramı” hayatımıza girdi. Liderliğin yeni tanımı ve davranış biçimlerini hayatımıza adapte etmeye çalıştık. Çalışma hayatımızın neredeyse tüm kuralları yeniden yazıldı ve bu yeni kurallar dijital dünyanın sağladığı fırsatlarla yeniden tanımlandı. Esnek çalışma mekanları, dijital gelişim araçları ve en önemlisi dijital ofis ortamları hayatımızın yeni vazgeçilmezleri oldu. Özellikle iş – özel yaşam dengesi, şirket iklimini izleme, sosyalleşme ve öğrenme konularında şirketlerin önemli adımlar atması kaçınılmaz hale geldi. Biz de KoçSistem olarak bu konularda birçok farklı çözümü kısa sürede hayata geçirdik.

Pandemi öncesinde de şirketimizde evden çalışma uygulamasının kullanılması ve bir teknoloji şirketi olmanın da avantajıyla geçiş sürecinde zorlanmadık ve çalışanlarımız ile bu sürece hızla adapte olduk. Tüm şirketin uzaktan çalışmasına karar verdikten 36 saat sonra sorunsuz şekilde uzaktan çalışır durumdaydık ve bugüne kadar hiçbir aksama yaşamadık. Pandeminin hemen başında çalışanlarımıza içinde ergonomik sandalye, dijital ekipman vb. seçeneklerin olduğu bir çözüm paketi sunduk ve seçimleri doğrultusunda kendilerine ulaştırdık. Bu tarz kalıcı çözümlerin dışında zaman zaman evde çalışmanın konforunu artıracak çalışmalar da yapıyoruz.

Bu süreçteki en çok efor harcadığımız konuların başında çalışanlarımızla aramızdaki bağı ve iletişimi sürekli ve güçlü kılmak vardı. Bu nedenle bu konuya ayrıca odaklandık. Diğer bir odak konumuz da yeni çalışma hayatının genel prensiplerini, kültürel yapı taşlarını ve dijital liderlik manifestomuzu netleştirmekti. Bunu çalışanlarımızdan oluşturduğumuz çevik bir “çalışan deneyimi ekibi” ile hayata geçirdik.

Evden çalışmanın sağladığı en önemli kolaylıklardan biri zamanı ve iş planlarımızı daha iyi yönetmek oldu. Bu doğal olarak hem bireysel hem de organizasyonel iş çıktılarımıza pozitif olarak yansıdı. Bu konudaki en hassas nokta, iş ve özel yaşamı dengelemekti ki bu konuda da önemli adımlar attık. Bu dengeyi sağlamada zaman planlaması her zaman olduğundan daha önemli hale geldi. Özellikle toplantı kültürü, toplantı yönetimi gibi konularda önemli adımlar atma ihtiyacı doğdu. Toplantısız saatler, kısa toplantılar, annelere yönelik ayrıcalıklı mola saatleri gibi çözümlerle gün içindeki zamanı daha kaliteli yönetmeye dönük aksiyonlar aldık.

Yeni çalışma kültürümüzü güven ve iletişim üzerine inşa etmeye çalıştık. Yeni kültür bize artık çalışanlarımızın nerede ne yaptıklarından çok, iş sonuçlarıyla ilgilenmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için liderlik yetkinliklerimizi gözden geçirdiğimiz, kendimizi bu yeni duruma adapte ettiğimiz, güven ve diyaloga dayalı çalışma kültürünü kuvvetlendirdiğimiz bir 2021 olacak. Bu yeni çalışma modelinde, uzaktan çalışmanın ağırlıklı olduğu hibrit çalışma modeli hayatımızın yeni dinamiği olacak. Artık büyük plazaların, şık ofislerin yerini, dijital ofisler ve uydu ofisler alacak.

Biz şirket olarak pandemi sona erdiğinde de hibrit çalışma kararı aldık ve bu dönüşüm süreci için çalışmalarımızın sonuna geldik çünkü artık çalışanların bir arada aynı çatı altında olması kavramı değişti. Fiziksel çatı yerine artık “dijital bir çatı” altında buluşuyoruz. Sadece çalıştığımız değil, aynı zamanda sosyalleştiğimiz, geliştiğimiz ve belki de dinlendiğimiz alanlar.

Çalışanlarımızı bu yeni yaşam alanına adapte olmaları ve içinde mutlu hissetmeleri için, bu ortamı yaşanılır kılmak ve onların beklentilerine göre tasarlamak çok önemli.

Bu dünyanın içinde; çalışanların her an dahil olabilecekleri interaktif gelişim ortamları, sosyalleşme ortamları ve çalışma ortamları olması kaçınılmaz, biz de bu doğrultuda çözümler üzerine çalışıyoruz.

Ancak insanın doğası gereği fiziksel ortamlarda bir araya gelme ihtiyacı elbette ki her daim olacaktır. Bu ihtiyacın karşılanması için hibrit çalışma modelleri kapsamında; belli günlerde ofise gelmek ya da uydu ofislerde çalışma imkanı sunmak gibi seçenekler bu ihtiyacı giderecektir.

Mehmet Ali Akarca

KoçSistem Genel Müdürü

 

 

 

Bu yazı ilk olarak Campaign Türkiye’nin 109. sayısında yayımlanmıştır.