artwork

Yeni bir liderlik modeli

2 sene önce

0

Belirsizliği ve sürekli değişimi dikkate alarak yıllardır çeviklik ve esneklik ihtiyacından söz ediyoruz ve içinde bulunduğumuz dönem; özellikle de uzaktan çalışmanın bir zorunluluk haline gelmesi, firmalarda bu özellikleri köklü bir şekilde oluşturmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Gördüğümüz en büyük değişiklik de dijitalleşmenin benimsenme hızı oldu. Uzaktan çalışmanın salgın sonrasında da devam edeceğini düşünüyoruz. Haliyle bu durum, çalışanları ve iş süreçlerini uzaktan yönetebilme becerisini yöneticiler için daha önemli hale getirecek.

COVID-19 çoğu liderin, çalışanlar gibi temel hususlara odaklanmak zorunda kalmasına neden oldu. Birçok çalışanın işverenlerinden beklentileri önemli ölçüde değişti. ‘Herhangi bir yerden’ çalışmak beraberinde çevik teknoloji sağlayan, çalışan refahına öncelik veren, esnek ve katılımcı kültürleri teşvik eden ve empati yeteneği yüksek liderlik modellerinin benimsenmesini gerektirebilir.

Bu konuda yakın zamanda yaptığımız bir araştırma sonuçlarından da bahsetmek isterim: Şubat ayında IBM İş Değerleri Enstitüsü (IBV) tarafından yapılan “Find your essential” (Temellerinizi bulun) adlı araştırmaya göre; birçok CEO için “herhangi bir yerden” çalışanları yönetmek, gelecek dönemin en önemli konu başlıklarından biri olacak. Türkiye’nin de dahil olduğu 50 ülkedeki 26 sektörden 3 bin CEO’nun katılımıyla yapılan araştırmaya göre çalışanların refahı, yöneticiler için başlıca öncelikler arasında. Diğer taraftan çalışanların önceliği ise uzaktan çalışma sürecini kolaylaştıracak konfor ortamına sahip olmak ve iş/özel hayat dengesini korumak. Yine dünya çapında 14 bin tüketicinin katıldığı başka bir IBV anketine göre, her dört çalışandan biri 2021 yılında işini değiştirmeyi planladığını belirtti. Bunun en önemli nedeni olarak daha esnek çalışma saatlerine veya yerleşkelerine duyulan ihtiyaç öne çıkıyor.

Uzaktan çalışmanın normalleşmesi, şirketlerin teknoloji altyapısını bu döneme adapte etmesini zorunlu kılıyor. Bunun hem çalışan motivasyonu hem de iş verimliliği için kritik öneme sahip olduğunu söylemek mümkün. çünkü teknolojik altyapılar ne kadar yeterli olursa; çalışanların işlerine daha rahat odaklanması için ihtiyaç duydukları hız, çeviklik ve esnekliğe erişebilmeleri o kadar kolaylaşacaktır.

Anketten çıkardığımız sonuçlara göre liderler ve çalışanlar arası iş birliği için dijital, bulut destekli araçlar sağlanması gibi teknolojik konular kadar; tükenmişlik sendromunun önüne geçilmesi, çeşitlilik ve kapsayıcılık gibi sosyal unsurlara daha fazla odaklanılması ihtiyacı da artıyor. Bu unsurların dahil olduğu hibrit çalışma ortamının uzun vadede getireceği zorlukların dikkatle değerlendirilmesi gerekiyor.

Tüm bu yapı dahilinde uzaktan çalışma süreçlerinin dijitalleşmesi neticesinde ortaya çıkan kesintisiz ve güvenli çözümlere olan ihtiyacı sunduğumuz teknoloji platformları ile desteklemeye devam ediyoruz.

Volkan Sözmen

IBM Türkiye Genel Müdürü

 

 

 

Bu yazı ilk olarak Campaign Türkiye’nin 109. sayısında yayımlanmıştır.