Site icon Campaign Türkiye

Yayın hizmetinde yeni yönetmelik

Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikler, 3 Nisan 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, televizyon kanallarında yayınlanan sinema ve televizyon için yapılmış filmler, diziler ile haber programlarında; üç yıl içinde %30’a, beş yıl içinde %50’ye ulaşılacak şekilde işitme engellilere yönelik altyazı hizmeti seçeneğine yer verilmesi zorunlu hale getirildi.

Tüketilmesi tavsiye edilmeyen yiyecek ve içeceklerin tanıtımına kısıtlamalar getirildi. Çocuk programlarının başında ve sonunda veya bu programların içinde, genel beslenme diyetlerinde aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen yağ, yağa dönüşen asitler, tuz/sodyum ve şeker gibi gıda ve maddeleri içeren yiyecek ve içeceklerin ticari iletişiminin yapılması mümkün olmayacak. Diğer yayın programlarında ise bu yiyecek ve içeceklerin tanıtımı yapılırken, dengeli ve düzenli beslenmeyi teşvik eden ifadelere yer verilecek.

Yapılan önemli düzenlemelerden bir diğeri de izleyicinin aldatılmasını önlemeye yönelik. İlgili düzenleme ile tüketicinin doğru tercihler yapabilmesini sağlamak amacıyla, ürün veya hizmete ilişkin kesin bilgiler verilmesi ve izleyicilerin yanılgıya düşürülmesinin önlenmesi amaçlanıyor. Gerçek dışı olarak “ilk kez”, “son”, “sadece tek bir sefer”, “sınırlı satış”, “hepsi satılmak üzere-satıldı satılacak” gibi ifadelerle izleyicinin ürünü satın almaya teşvik edilmesi yasaklanıyor.

Yönetmelikte yer bulan bir düzenleme de herhangi bir ürünün sağlık beyanı ile ilaç gibi algılanmasına sebebiyet verecek ifadelerin kullanılamayacağına yönelik. Yine, ön gıda takviyesi niteliğindeki ürünlere ilişkin her çeşit memnuniyet ve teşekkür yazısı ya da kişilerin başından geçen ürün tecrübesini anlatan ifade ve görsel sunumlar kullanılamaz. Ürünün kullanılmaması halinde sağlığın olumsuz etkileneceği beyanlarına yer verilemez. Yapılan düzenlemeler ile tüketicilerin yanlış yönlendirilmesi engellenmeye çalışılıyor.

Av. Şebnem Bostancı

Hukuki Boyut

Bu yazı Campaign Türkiye’nin Mayıs 2014 sayısında yayınlanmıştır.

 

 

Exit mobile version