Davalar giderek artacak ama…

9 yıl önce

0

Ticari Reklam Ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği 10 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre; reklamveren, reklam ajansları, mecra kuruluşları ve reklamcılık ile ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlar ile ticari uygulamada bulunanların uyması gereken ilkeler ve bu ilkeler çerçevesinde yapılacak inceleme esaslarının net bir şekilde belirlendiğini söylemek mümkün.

Yönetmeliğin “Karşılaştırmalı Reklamlar” başlıklı 8. maddesi en dikkat çekici maddelerden biri. Bu maddede ilgili reklamlarda, reklamveren ile rakibinin markası, ticaret unvanı, işletme adı veya diğer bir ayırt edici işareti ya da mal veya hizmetleri ile ilgili karışıklığa yol açmaması ve maddenin 1. fıkrasında yer alan hükümlere uygun olması koşuluyla yer verilebilecek. İlgili maddenin yürürlüğü 1 yıl sonraya bırakılmış durumda. Karşılaştırmalı reklam ile markaların rakiplerine göre güçlü yönlerini ortaya koyabilmeleri, ürün ya da hizmetlerini net bir şekilde anlatabilmeleri ve bu suretle rakiplerine oranla ne derece iyi olduklarını gösterebilecekler.  Düzenleme ile getirilen en önemli olan husus karşılaştırmalı reklamda marka adının belirtilebilecek olması. Ancak bunun  pek çok sorunu da beraberinde getireceği açık. Bugüne kadar marka ismi ya da logosu zikredilmeden karşılaştırmalı reklam yapıldığı malum… Maddenin yürürlük kazanmasından sonra marka ismi/logosunun belirtilebilecek olması pek çok firma, firması aleyhine haksız rekabet yapıldığı ya da ticari itibarının kötülendiği/zedelendiği iddiasıyla mahkemeye başvuracak, pek çok dava açılacaktır.  Bu anlamda söz konusu sınırların net bir şekilde belirlenmesi gerektiği son derece aşikar.

Yeni düzenlemenin tüketiciler açısından son derece olumlu olduğu, tüketicilerin markalara ilişkin daha kapsamlı fikir sahibi olacağı ve hatta reklamcıların da çok daha yaratıcı reklamlar oluşturacağı ortada. Burada önemli olan yapılacak olan reklamların düzenlemeye uygun olmasında… Bu konuda kapsamlı ve somut bir değerlendirme yapabilmek ancak ilgili maddenin yürürlüğe girmesi ve ilk meyvelerini ortaya koyması ile mümkün olabilecektir.

 

Av. Şebnem Bostancı

Hukuki Boyut

Bu yazı Campaign Türkiye’nin Şubat 2015 sayısında yayınlanmıştır.