Site icon Campaign Türkiye

Video ile daha etkin pazarlama

COVID-19 salgını nedeniyle yaşanan kapanma süreçleri ev içi internet kullanımını yaklaşık olarak iki katına çıkarmış durumda. Bu durum her alanda dijitale geçiş süreçlerini hızlandırdı. Küresel çapta tüketicilerin %49’u salgın dönemi öncesine göre daha fazla online alışveriş yapıyor. Bu durum pazarlama stratejilerinin de bu alana odaklanmasını sağladı.

Think with Google platformunda yayınlanan bir makaleye göre insanların %70’i YouTube’daki videolarda gördükleri markalardan alışveriş yapıyor. Pazarlama hunisinin her aşaması için çözümler sunan YouTube hatırlanabilirlik, göz önünde bulundurma ve satın alma süreçlerinin hepsinde (full funnel) sunduğu ölçülebilirlik kriteriyle de öne çıkıyor.

Kuşkusuz bir pazarlama stratejisinin başarısını ölçmek için öncelikle beklenen sonuçlar belirlenmesi, süreç başladığında ise her aşama sonunda veriler analiz edilerek sonraki adımların planlanması gerekiyor.

Örneğin hatırlanabilirlik aşaması için ‘Reach Mix’ yöntemi ile reklam izlemesi muhtemel en geniş kitleye ulaşılabiliyor. Göz önünde bulundurma aşamasında kampanyalarla uygulamaların indirilmesine odaklanılıyor. Son aşama olan satın alma sürecinde ise ‘TrueView for Action’ yöntemiyle verilerin analizi yapılarak ulaşılan kitleyle bu aşamaya nasıl gelindiğine bakılıyor. Domino’s bu yöntemleri kullanarak yeni kullanıcı oranını %38 artırırken, %89 online web gelir artışı sağlamış durumda.

Pazarlama yöneticileri açısından yeni pazarlama tekniklerinin satışı nasıl artırdığını gözlemleyebilmek önem taşıyor. Bu doğrultuda her geçen gün daha fazla sayıda marka ve profesyonel birden fazla marka, kanal ve bölgede harcamalarını nasıl optimize edeceklerini anlamak için ‘Marketing Mix Modelling’ten yararlanıyor. Söz konusu yöntemi kullanmaya başlayan Samsung, YouTube üzerinden elde ettiği yatırım getirisinin TV’ye göre dört kat daha fazla olduğunu açıkladı.

Görünen o ki, marka bilinirliğinden satın almaya uzanan yolculuğun her adımını doğru planlayan ve pazarlama hunisinde videonun önemini kavrayanlar önümüzdeki dönemin kazananları olmaya daha yakın.

Hilmi Aydın

Google Türkiye, FMCG, Otomotiv, Telekom ve Finans Sektör Lideri 

Bu yazı ilk kez Campaign Türkiye’nin 113. sayısında yayımlanmıştır.

Exit mobile version