artwork

Türkiye’de bağımsız ajans olmak…

11 sene önce

0

Dünyada devam eden kriz ortamı büyük network ajansların gelirlerini devam ettirebilmeleri için son dönemde daha küçük müşterilere de yönelmesine sebep oldu. Bu da nispeten küçük ve bağımsız ajansları her gün büyük oyuncularla daha çok karşı karşıya getiriyor.

Bundan 10-15 sene önce network ajansların en büyük avantajlarından biri; global müşterilerinin bulundukları ülkelerdeki ajanslarına tepeden inme durumuydu. Ancak son yıllarda bu durumun giderek azalmaya başladığını, onun yerine yerel bağımsız ajansların beceri ve yetkinliklerinin belirleyici olmaya başladığını gözlemliyoruz. Buradaki yerel pazarlama ekibi markanın global ajansı ile çalışmak istemiyorsa artık kurallar değiştirilebiliyor. Son yıllarda birçok marka özellikle büyük ve network ajanslar yerine bağımsız ajanslarla çalışmayı tercih eder duruma geldi.

Bağımsız ajansların en büyük güçlerinin başında ajans sahiplerinin işin her aşamasında işin başında olması ve esnek yapıları geliyor. Her yeni güne bir girişimci psikolojisiyle, işi daha da geliştirme arzusu ve gücüyle başlıyorlar. Bu da ego yerine tutkuyu beraberinde getiriyor.

En büyük sorunların başında ise sürekli kendilerini tanıtma, anlatma, kanıtlama ihtiyacı ve karşı karşıya oldukları sermaye gücü geliyor. Oysa network ajanslarda yurtdışından gelen hazır ajans duruşu, başarılar ve sermaye gücü büyük bir avantaj.

Dünyadaki yaratıcı liderlik trendlerine baktığımızda da Wieden Kennedy, Mother, Droga5, Anomaly gibi bağımsız ve mikro networkler büyük networklerle kıyaslandığında yaratıcılıkta her yıl liderlik bayrağını taşımaya devam ediyor.

Bağımsız ajansların hızlı düşünce ve aksiyon yapıları, her şeyi yapabilme motivasyonu her geçen gün daha çok müşteri tarafından arzulanır oldu. David&Goliath’daki David gibi güçlü yönlerini öne çıkarır, bölgesel bilgi ve becerilerini sergiler, esneklik ve hız avantajını iyi kullanır ve zeki çalışma prensiplerini benimserlerse sapanlarını kullanarak kendilerinden 5-10 kat büyük network ajanslarla rekabet edebilirler.

Can Aksüyek
RD Yönetim Kurulu Üyesi