Mese İletişim Etiketli Tüm Yazılar

Mese İletişim

Temelsiz inşaat, çimento tutmuyor

Bu konu, sadece yeşil aklama çerçevesinde ele alınmamalı. Zamanın ruhuna göre toplum tarafından benimsenmeye başlanan ya da kaynama noktası yaklaşan bütün değer yargıları için geçerli olan bir yapmacıklığı konuşmalıyız.