Satış sonrası hizmetler

10 yıl önce

0

Tüketici Kanunu’nun değişmesiyle birlikte alt düzenlemelerle ilgili  yönetmelikler de yayınlanmaya başladı. Bunlardan biri de 13 Haziran 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan satış sonrası hizmetleri düzenleyen yönetmelik. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nce yürütülecek olan yönetmelik  üretici veya ithalatçıların satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerini vermek zorunda oldukları mallar ile herhangi bir üretici veya ithalatçıya bağlı olmaksızın faaliyette bulunan servis istasyonları tarafından yürütülen hizmetleri kapsıyor.

Yönetmelik özellikle üretici veya ithalatçılara, her mal grubu için belirtilen kullanım ömrü süresince, satış sonrası hizmetleri sağlamak üzere yönetmelikçe belirlenen yer, sayı ve özellikte yetkili servis istasyonunu, yeterli teknik kadroya sahip şekilde kurmak veya bu hizmetleri diğer firmalardan alma sorumluluğu yüklüyor.

Bakanlık satış sonrası hizmet konusunu da yeterlilik belgesine bağlamış. Buna göre üretici veya ithalatçılar bakanlıkça bu hususta incelenecek ve yeterli görülenlere bu belge verilecek. Bakanlığın burada belirlediği en göze çarpan koşul tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarının korunması. Yeterlilik belgesi 2 yılda bir yenilenmek durumunda.

Tüketici açısından sürekli soru işareti olan durum da açıklığa kavuşmuş. Tüketiciye en yakın yerdeki yetkili servis istasyonunda satış sonrası hizmet verilmesinin mümkün olmaması durumunda; malın firma merkezine ya da diğer bir yetkili servis istasyonuna ulaştırılması ve geri gönderilmesi ile ilgili olarak tüketiciden nakliye, posta, kargo veya benzeri herhangi bir ulaşım gideri talep edilemeyecek. Ayrıca bir yıl içerisinde aynı arızanın tekrarı halinde tüketiciden herhangi bir isim altında ücret istenemeyecek. Yönetmelik ekinde kullanım ömrü ve azami tamir süresi belirlenen ürünlerden cep telefonu ve güneş gözlüğünün ömrü 5 yıl azami tamir süresi 20 günken, televizyonun ömrü 10 yıl olarak belirlenmiş.Otomobillerin azami tamir süresi de 30 gün.

Av. Şebnem Bostancı

Hukuki Boyut

Bu yazı Campaign Türkiye’nin Temmuz 2014 sayısında yayınlanmıştır.