Reklam sektöründe arabuluculuk önemli

10 yıl önce

0

En çok kullanılan alternatif uyuşmazlık çözümü yöntemlerinden biri olan arabuluculuk (mediasyon), 7 Haziran 2012 tarihinde kabul edilen “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu” ve Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği ile Türk Hukuk sistemine girdi.

Arabuluculuk, tarafsız bir üçüncü kişinin taraflara kabul edilebilir ortak bir çözüm bulmaları hususunda yardımcı olmasıdır.  En yalın haliyle arabulucu, tarafların hiçbir şekilde baskı altında kalmaksızın, menfaatlerine en uygun çözümü sağlayan kişidir. Bu anlamda bakıldığında, arabuluculuk yoluyla elde edilen çözümün yargılama ile elde edilecek bir sonuca göre daha çabuk, daha basit ve daha etkili olduğunu söylemek mümkün olacaktır.

Dünyada son derece başarılı örnekleri bulunan arabulucuğun özellikle özel hukuk anlaşmazlıklarında etkin olacağı açık olmakla birlikte, reklam sektöründe yaşanan uyuşmazlıklar yönünden de etkin bir çözüm yöntemi olduğu aşikar. Hukuk yargılamasının, taraflar arasındaki uyuşmazlıklara etkin ve başarılı çözümler bulmak konusunda her zaman başarılı olduğu, bu anlamda geleceğe yönelik tatmin edici çözümler getirdiğini söylemek pek mümkün olamıyor. Kimi zaman hukuk yargılaması neticesinde tarafların tesis edilen hükümden tatmin olmaması söz konusu olabiliyor.

Özellikle, sektörel olarak reklam camiasının oldukça dar olması, reklamveren ile mecra kuruluşlarının sık sık karşı karşıya gelecek olması, bu alandaki uyuşmazlıkların mümkün olduğu kadar kısa süre içerisinde ve etkili bir şekilde çözümlenmesi gerekliliğini de ortaya koyuyor.

Sonuç olarak reklam sektöründe yaşanan uyuşmazlıkların alternatif çözüm yolu olarak arabulucuk yöntemi ile çözümlenmesinin, taraflar açısından etkin, uzlaşmacı ve en önemlisi de hükme değil tarafları en çok tatmin edici çözüm üzerinde anlaşmaya götürdüğünü söylemek mümkün.

Av. Şebnem Bostancı / Hukuki Boyut

Bu yazı Campaign Türkiye’nin Aralık 2013 sayısında yayınlanmıştır.