artwork

PR’ın etki alanı genişliyor

9 yıl önce

0

Dijital mecralardaki çeşitlilik ve artan sosyal medya kullanımı ile birlikte ürün ve hizmet üretip pazara sunan kurumsal yapılar için; özelde halkla ilişkiler, genelde ise pazarlama iletişimi kavramlarının karşılığı ve değerlemesi yeniden tartışılmaya başlandı.

İnternet erişiminin yaygınlaştığı, sosyal medyanın gücünün arttığı, hatta bazı zamanlar ve kesimlerce öncelikli iletişim kanalı olduğu bir ortamda, iletişim pratiği içinde dijital değişimin yeri ve etkisi büyük önem taşıyor. Aynı tartışmaların hem akademik hem de uygulama düzleminde televizyon odaklı görsel mecraların gelişimi sürecinde de gündeme geldiğini hatırlarsak, hayatımıza yeni giren her mecranın iletişim dünyasında büyük anlamı ve etkisinin olduğunu söyleyebiliriz.

En etkili iletişim araçlarından biri olan medya ilişkilerinde gazete ve dergilerden oluşan yazılı basının tek seçenek olduğu bir dönemden çok kanallı televizyonlara geçişle yaşanan ‘Acaba geleneksel PR bitiyor mu?’ endişesinin, şimdi de dijital mecralar üzerinden tartışıldığına şahit olmaktayız. Burada hepimizin zihnini berraklaştıracak kilit kelimenin ‘içerik yönetimi’ olduğunu ifade etmek isterim.

Halkla ilişkilerin uygulamalı bir bilim alanı, tüm iletişim araçlarını yöneten stratejik bir yönetim biçimi olduğunu düşündüğümüzde, bahsettiğimiz mecralar ister konvansiyonel ister yeni olsun, tüketiciyle çift yönlü simetrik bir iletişim halinde oldukları sürece halkla ilişkiler disiplininin uygulama alanı içindedirler. İletişim mecralarının çeşitlenmesi meselesi, halkla ilişkiler disiplininin devamlılığını değil, olsa olsa etki alanının genişlemesinin kapılarını aralar.

Halkla ilişkiler, birçok farklı iletişim disiplinini kullanarak, hedef kitle ve sosyal paydaşlar nezdinde tasarlanacak mesajlarını doğru içerikle, doğru mecrada, doğru şekilde konumlandırmak için bir pusula görevi görür.

Bu pusulayla gidilecek yönü belirleyen ise; her mecranın stratejik olarak doğru ve etkili şekilde kullanılmasını öngören bilgi birikimi ve yorum gücü becerisi; konu ve kriz yönetme yeteneğidir.

Bu çerçevede iletişim danışmanlığı şirketleri olarak bizlerin bir yandan dijital PR yönetimi konusunda kendi yetkinliklerimizi artırırken; kurumların sektörünün ve marka algısının geleceği açısından bizlerin kapılarını en başta ve her adımda -yol kazalarını yaşamadan önce- çalmaları son derece önem taşımaktadır.

Özge Uzun
İDA Yönetim Kurulu Üyesi 

 

Bu yazı Campaign Türkiye Mart 2015 sayısında yayınlanmıştır.