artwork

Mobil cihazlarla entegre olmalı

1 yıl önce

0

Outdoor mecrası, tüm mecralar arasında  koşulsuz, aracısız şekilde tüketiciye ulaşan tek mecradır. Outdoor mecrası önceden ana mecradan ziyade tamamlayıcı ya da TV’den artan bütçelerle yönetilen bir mecra iken, değeri giderek artarak bir ana mecra şekline dönüştü. Teknolojinin getirdiği ve getireceği inovatif işlerle bu ilginin yani outdoor mecralarının geleceği oldukça parlak olacak.

Yurt dışında oldukça yaygın olan dijitalleşmenin yavaş yavaş ülkemize uyarlanmasıyla outdoor kampanyalarının da daha yaratıcı olmaya ve ilgi çekmeye başladığını söyleyebiliriz. Yakın zamanda outdoor üniteleriyle interaktif kampanyalar yapılabileceğini öngörüyoruz. Programatik ya da hedef kitle analizli kampanyalar, önemli yer tutacak. Dijital açıkhava ünitelerinin akıllı şehircilik kapsamında yer almasıyla birlikte reklamverenlerin, kampanyalarını buna göre tasarlayacaklarını düşünüyoruz.

Yurt dışıyla kıyasladığımızda mevcut teknolojilerin henüz yeterli olduğunu düşünmüyorum. Savronik Şirketler Grubu olarak İzmir’de başlattığımız akıllı şehircilik projesi kapsamında Savron Smart Media ismiyle şehrin en önemli noktalarına Digicube adını verdiğimiz akıllı ekranlar konumlandırdık. Türkiye’de ilk kez 3D ve anamorfik görüntüyle gerçekçiliği artırılmış bir reklam deneyimini reklamverene sunarken aynı zamanda bu ünitelerin bir şehir mobilyası olduğunu unutmayarak, şehirde yaşayan insanların hayatlarını kolaylaştıracak bilgi paylaşımları yapmaya başladık. Bir teknoloji firması olarak özellikle açıkhavada daha yaratıcı ve yenilikçi neler yapılabileceği konusunda fikirler oluşturuyoruz. Bu ünitelerle anlık etkileşimin olduğu, programatiğin daha detaylı kullanıldığı, yaratıcılığın üst düzeyde olacağı ürünlerle alakalı Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor.

Mecranın gelişime açık noktalarına gelecek olursak; özellikle estetik anlamda şehrin dokusuna uygun ürünlerin konumlandırılması gerekir. Bunu yaparken ünite fazlalığıyla bir karmaşa yaratmamak gerekiyor. Aynı zamanda etkileşimin olduğu ve giderek mobil hale gelen yaşamda mobil cihazlarla entegre mecraların olması gerektiğini düşünüyoruz.

Açıkhava mecrası, maruz kalma esasına dayanıyor. Açıkhava reklamları, yaşamın içerisinde kişilerin doğrudan karşı karşıya kaldığı mecralar. Diğer tüm mecralarda kişilerin mutlaka bir emek harcaması gerekiyor. Yazılı basında reklamı görmek için mutlaka gazete ve derginin satın alınması ya da TV reklamını görmek için mutlaka cihazı açıp zaman harcanması gerekiyor. Açıkhava ise insanların hayatlarını devam ettirirken direkt iletişim sağlayan reklam araçlarıdır.

Mecranın siyasi kampanyalardaki yerine baktığımızda ise; siyasilerin en büyük arzusu halka ulaşabilmektir. Yukarıda saydığım nedenlerden dolayı farklı siyasi görüşteki insanlara bile açıkhava mecralarla rahatça ulaşabilirsiniz. Hayatın olağan akışında karşılaşılan reklamlarla ve doğru bir söylemle insanları etkileyebilir, kendi görüşünüzden olmayan kişilere düşüncelerinizi, hedeflerinizi ve isteklerinizi doğru bir şekilde aktarabilirsiniz.

Ferhat Doğan

Savron Smart Media Grup Satış Direktörü

 

Bu içerik ilk olarak Campaign Türkiye’nin 130. sayısında yayımlandı.

Senin için
Tümünü göster
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu: “Türkiye bölgesel bir üs…

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Türkiye’nin sunduğu yatırım fırsatlarını küresel iş...