Kurumsal yaşamda imaj yönetimi

İmaj, kişinin başkaları tarafından nasıl algılandığı ve bireyin kendi markasını yönetim şeklidir.

Kişisel imaj, fiziki görüntünün ötesinde,  sadece nasıl giyindiğiniz değil, duruşunuz, kendinizi nasıl ifade ettiğiniz, iletişim becerileriniz, genel görgünüz ve mesleki bilgileriniz ile bir bütündür.

Yüz yüze temasta ilk izlenim önemlidir.  Beynimizdeki binlerce hesabın yapıldığı ve izlenimin artık yargıya döndüğü süre, sadece 7 saniyedir. İşte şirketler ve bireyler fark yaratabilmek, kendi markaları adına ilk intibaları oluşturabilmek ve kendileri hakkında doğru mesaj verebilmek adına, bu ilk 7 saniye üzerinde çalışmaya başladılar. Bundan dolayıdır ki, gerek itibar yönetimi açısından, gerekse de marka yönetimi açısından imaj yönetimi yükselen bir eğilim haline gelmiştir.

Kurumsal hayattaki imaj ise, gerek iç müşteriler ve gerekse de dış müşteriler tarafından imajınız ile kurumun marka vaadi ve kimliğini destekleyerek yönetilmesidir.

Kurumsal hayatta imaj yönetimine iki farklı taraftan bakmak gerekir,  ilki kurum açısından, ikincisi ise kurumda çalışan bireyler açısındandır. Hangi tarafta olursanız olun, aşağıdaki soruları yanıtlamanız, kurumunuzun durduğu nokta ve konumu hakkında daha net bir bakış açısı sağlayacaktır.

Kurum, kendi kimliğini, imajını ve marka vaadini çalışanları aracılığı ile dış müşterilere doğru aktarabiliyor mu?

Çalışan, hem kendi markasının hem de kurumun markasının vaadini, gerek kuruma ve gerekse de dış müşteriye doğru aktarabiliyor mu?

Kurumlar, kendi profesyonel duruşlarını ve imajlarını korumak, çalışanlarına yol göstermek ve yanlış intibaları daha oluşmadan önlemek için, marka vaatlerini, kurum kültürlerini ve kimliklerini yansıtan, aynı zamanda da iletişim hatalarını önleyebilecekleri,  “Giyim ve İletişim Kodlarını” oluşturmaya başladılar. Elbette ki fiziki görüntü sadece ilk izlenim için önemlidir.  Mesleki bilgi ve donanımınız, genel kültürünüz, görgü kurallarına olan hâkimiyetiniz ve genel duruşunuz sizin ve kurumların imajlarının oluşmasında vazgeçilmez bir bütündür. Unutmamak gerekir ki, “İnsanlar kıyafetleri ile karşılanır, ancak fikirleri ile uğurlanır”.

Ayça Talay Gülaç
KİD Üyesi

Bu yazı Campaign Türkiye’nin Aralık 2014 sayısında yayınlanmıştır.

Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.