Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirliğin yükselişi

İletişim sektörünün tüm oyuncuları için yoğun geçen bir yılı geride bıraktık. Geride kalan iki seçim, dünyada ve ülkemizde yaşanan politik ve ekonomik belirsizlikler, kurumları temkinli davranmaya, gelişmeleri gözleyerek pozisyon almaya itti.

Bununla birlikte, iletişimin sürekliliğini sağlayan kurumlar rekabet avantajı elde etmeyi sürdürdü. Kurumların uyumlu çalıştığı ajansların çıkardıkları işlerle dünya sahnesinde görünür olduğu; dünyanın da Türkiye’ye ilgisinin devam ettiği bir yıl oldu. Yıl içinde gerçekleşen buluşmalar, konferanslar ve etkinliklerin gördüğü artan ilgi, Cannes başta olmak üzere kazanılan ödüller, İstanbul’un yaratıcı endüstriler için çekim merkezi olarak yerini sağlamlaştırması sevindiriciydi.

Kurumsal iletişimciler olarak Türkiye’de mesleğimizin ve meslektaşlarımızın durumunu görmek üzere gerçekleştirdiğimiz profil ve algı araştırmasıyla önemli bulgular elde ettik. Böylece, mesleğimizin gelişimi için önümüzdeki dönemde odaklanabileceğimiz alanları görmüş olduk.

Araştırmanın kısıtlarına ya da sonuçların ortaya koyduğu geniş spektruma karşın, kurumsal iletişimin bir yönetim fonksiyonu olarak önem kazandığını açıkça gözlemledik. Bu eğilimin, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızlanarak süreceğini öngörüyoruz.

Yılın son günlerine damgasını vuran başlıca gelişmelerden biri de Paris’te toplanan BM iklim değişikliği konferansı oldu. Çevresel, toplumsal ve ekonomik riskler ve fırsatlar karşısında rekabetçi kalabilmek için sürdürülebilir iş modellerinin elzem olacağını görüyoruz.

2016’dan başlayarak bu konu üzerinde yoğun bir şekilde konuşmaya başlayacağız. Paydaşlarla çoklu ve katılımcı bir diyalog kurmak iletişimciler için giderek daha fazla önem kazanacak. Nasıl bir dünya, nasıl bir gelecek, nasıl bir iş modeli sorularının sıklaşacağı bir döneme giriyoruz.

Cevaplar üzerinde ortaklaşabilmek ve belirsiz görünen bir geleceği anlamlandırabilmek için de iletişime ihtiyacımız olacak.

Bengi Vargül

Kurumsal İletişimciler Derneği Başkanı

Bu yazı, Campaign Türkiye’nin Ocak 2016 sayısında yayımlanmıştır.


Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.