artwork

İnovasyon önemli bir araç

1 yıl önce

0

Tekfen Holding olarak, tüm grup şirketlerimizi kapsayan bütüncül bir sürdürülebilirlik stratejisi geliştirmek ve çalışmalarımızı paydaşlarımızla paylaşabilmek adına 2017 yılında bir sürdürülebilirlik stratejisi ve raporlaması projesi başlatmıştık.  

Sürdürülebilirlik stratejisini oluştururken grubumuzun halihazırdaki çalışmalarını içeren bir mevcut durum analizi yaptık ve hangi konularda ne seviyede olduğumuzu tespit ettik. Akabinde kapsamlı bir iç ve dış paydaş analizi yaparak müşteri, yatırımcı, STK, beyaz ve mavi yaka çalışanlarımızdan oluşan 1250 paydaşımızın beklenti ve  görüşlerini aldık. 70 yöneticimizle Holding’in Sürdürülebilirlik Vizyonu konusunda çalıştay yaptık. Küresel ve sektörel trendleri içeren bir dış trend analizi gerçekleştirdik ve Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilirlik kalkınma amaçlarını da gözeterek, “Geleceğin temelinde” mottosu ile adlandırdığımız sürdürülebilirlik vizyonumuzu ve bu vizyona ulaşmak için atmamız gereken adımları içeren yaklaşık 100 maddelik sürdürülebilirlik yol haritamızı oluşturduk. Yol haritasındaki adımları hayata geçirmek üzere, Sürdürülebilirlik Komitesi’ne bağlı olan Kurumsal Yönetim, SEÇ (Sağlık Emniyet Çevre), Paydaş İlişkileri, Toplumsal Sorumluluk, İnovasyon çalışma gruplarını oluşturduk.  Üzerinde yoğunlaştığımız 3 ana stratejik değer alanımız var; İklim Krizi, Çalışanlar ve Toplum ile İnovasyon, bu konularda grup olarak yaptığımız uygulamaları, performans verilerimizle birlikte dört senedir uluslararası GRI Sürdürülebilirlik Raporlama Standardı’na uygun olarak hazırladığımız sürdürülebilirlik raporumuzla paylaşıyoruz. 

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2022 raporuna göre; küresel olarak beklenen en büyük riskler, çevresel riskler. Bu risklerin en başında ise iklim değişikliğine adapte olamamak yer alıyor. İklim değişikliği kısa, orta ve uzun vadede birçok bölgeyi, sektörü, müşteriyi, tedarikçiyi farklı oranlarda ve farklı şekillerde etkileyecek. Tekfen Holding’in içerisinde yer aldığı inşaat ve tarım sektörleri hem iklim değişikliğine önemli etkisi olan hem de iklim değişikliğinden öncelikli olarak etkilenecek sektörler arasında yer alıyor. 2010 yılında başladığımız iç raporlamalardan sonra, 2018 yılında CDP’nin iklim değişikliği raporlamasına ve 2019 yılında CDP su güvenliği raporlamasına katıldık. 2020 yılında CDP’nin hem iklim hem de su programı kapsamında “A” derecelendirme notunu alan Türkiye’deki tek şirket olduk. Geçtiğimiz 2021 yılında ise Su Güvenliği Programı’nda “A” derecelendirme notu alan Türkiye’deki 3 şirketten biri olurken, dünyada ilk 118 şirket arasında yer aldık.

İnovasyonun sürdürülebilirlik ve düşük karbonlu ekonomiye geçiş için önemli bir araç olduğunu düşünüyoruz. Tekfen Tarım’ın Agripark Ar-Ge Merkezi’nde tohum ıslah projeleriyle ülkemizin farklı ekolojik koşullarına uygun, kuraklığa dayanıklı ve yüksek verimli ekmeklik buğday çeşitleri geliştiriyoruz. Toros Tarım Ar-Ge Merkezi’nde ise çevreye duyarlı yeni gübre türlerinin geliştirilmesi, üretim süreçlerinde enerji tasarrufu ve çevresel etkilerin azaltılması gibi konularda çalışmalar yürütülüyor. Grup genelinde 2021 yılında Ar-Ge’ye yaklaşık 28 milyon TL yatırım yaptık. Ayrıca 1 patent, 5 faydalı model başvurusu gerçekleştirdik.  

Tekfen Vakfı, Toros Tarım ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) iş birliğinde tarımda çalışmak isteyip kendi girişimini kuracak maddi imkânı olmayan kadın girişimcilere yönelik 2021 yılında “Kadın Çiftçi Kredisi” projesini hayata geçirdik. Bu proje kapsamında 155 kadın çiftçiye 1,6 milyon TL kredi sağlandı. Sosyal etki analizinin de yapıldığı bu projede yapılan her 1 TL yatırımın 6,47 TL değerinde sosyal fayda yaratıldı. Sürdürülebilir İş Ödülleri 2022’in ‘İş birliği STK-Kurum’ kategorisinde ödül sahibi olan bu projemizin fon miktarı 875 bin TL’den 1 milyon 875 bin TL’ye çıkarıldı.

Tekfen İnşaat’ın Güney Anadolu Ana Tamir Bakım Tesisi’nde 2021 yılında faaliyete alınan FNN Sürdürülebilirlik Merkezi, LEED (Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik) Platinum sertifikasına sahip. Merkez, 450 m²’lik alanda güneş panelleri yoluyla 77.606 kWh/yıl enerji üreterek elektrik ihtiyacının %45’ini kendisi karşılıyor. EPA standardına uygun olarak inşa edilen merkezde yağmur ve yoğuşma suyu sistemleriyle su kullanımında %50 verimlilik sağlandı. Bina yapısının %20’sinde geri dönüştürülmüş malzemeler kullanıldı.

Semin Ekeke 

Tekfen Holding Sürdürülebilirlik Müdürü 

 

 

 

Bu yazı ilk kez Campaign Türkiye’nin Sürdürülebilirlik Özel sayısında yayımlanmıştır.

Senin için
Tümünü göster
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu: “Türkiye bölgesel bir üs…

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Türkiye’nin sunduğu yatırım fırsatlarını küresel iş...