artwork

İK yönetimi yerine yetenek yönetimi

7 ay önce

0

WFA’in Mayıs 2022’de yayınladığı “Media’s Got Talent” araştırma raporuna göre; sektör şimdiye kadarki en kötü yetenek kriziyle karşı karşıya. Dijitalleşmeyle insan faktörünün etkisi azalıyor gibi görünse de, reklam sektörü için temel taşın insan olduğunu biliyoruz. 

Araştırmaya katılanların %67’si (APAC %76), yetenek açığının, büyümenin önünde büyük bir engel olduğunu söylüyorlar ki bu en endişe verici bulgulardan biri.

Araştırmada yetenek açığının temel alanlarının; veri ve analitik (reklamveren ve ajanslarda %84), e-ticaret, perakende medya (reklamverenlerde %71, ajanslarda %73) ve ölçümleme (reklamverenlerde %69, ajanslarda %74) olduğu görülüyor. Yetenek havuzunun yeterince büyük olmaması, arz ve talep arasındaki açığı karşılamaması sorunun özü.

Buna rağmen Temmuz 2022 Forbes’da yayınlanan bir yazıda enflasyon ve işten çıkarmalara rağmen ABD reklam endüstrisindeki istihdam artışı güçlü kalmaya devam ettiği, ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS)’e göre haziran ayında reklamcılık sektörü 3.800 pozisyon kişi eklerken, toplam iş piyasası 327.000 kişi eklendiği belirtiliyor. Mayıs verileri reklam ajanslarında toplam 220.000 istihdam sayısı ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğunu gösteriyor. Bu durum reklam ve pazarlama alanında artan yetenek ihtiyacını, işe alımlara yansımasını net bir biçimde gösteriyor. 

Tüm dünyada görülen durumun benzeri, ülkemizde de yaşanmakta. IAB olarak dijitalleşmenin hızlanmasının yetkin insan kaynağı problemi yaratacağını önceden gördük ve üzerimize düşen görev olarak uzun yıllardır eğitim konusunu ana odak noktalarımızdan biri haline getirdik. Bu nedenle sektörün ihtiyaç duyduğu eğitim modellerini IAB kurulduğundan beri planlıyoruz, programlıyoruz. Eğitimlerin günün ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için sektör profesyonelleri, üniversitelerle çalışmayı çok değerli buluyoruz. 

IAB Dikey Eğitimler, Kurumsal Eğitimler, Dijital Öğrenci İşleri Kampı UniChallenge ve Boğaziçi Üniversitesi ile ortak hazırladığımız Dijital Pazarlama İletişimi Sertifika Programı’na ek olarak son dönemde büyük ihtiyaç haline gelen e-ticaret reklam alanında Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte e-ticaret Pazarlama İletişimi Sertifika Programı’nı hazırladık ve eğitime yakın zamanda başlayacağız. 

Yeni bir gelişme olarak, teknolojinin ihtiyacı medya, reklam teknolojileri ve platformları uygulama prensiplerine hakim profesyoneller yetiştirmek üzere planlandığımız “IAB Uygulamalı Dijital Pazarlama Okulu” da başlamak üzere. IAB Uygulamalı Dijital Pazarlama Okulu tüm eğitim programlarımız gibi gelişim, dönüşüm ve ihtiyaçlarla süreç içinde güncellenerek ve sadece IAB üyelerinin değil sektör paydaşlarının destekleri ve katılımları ile kolektif bir şekilde yönetilecek. Bu programın en önemli özelliği, başvurular arasından sektörümüzün ihtiyaçları doğrultusunda titizlikle seçilmiş adayları, hemen işe başlayabilecek yetkinliklerle donatarak sektörümüzün tüm paydaşlarındaki yetenek ihtiyacına katkıda bulunması olacak. 

Sektörümüzde bir ilk olacak Dijital Pazarlama yetkinlik ölçme ve değerlendirme sistemi DIMAQ®’da IAB Avrupa üye ülkeleri arasında olmanın heyecanı içindeyiz. Sektör profesyonelleri DIMAQ®’la yetkinliklerini ölçebilecekler, CV’lerine ekleyebilecekler, işverenler mevcut yeteneklerin yetkinlik değerlendirmesi, gelişimlerinde ve yeni yetenek seçimlerinde kullanabilecekler. 

Tüm dünya ve ülkemizde yaşanan bu krizi medyada dijital transformasyon ve kültür değişimi başlığı altında kurucu üyeleri arasında yer aldığımız DPİP platformunda ele alıyoruz. Tüm paydaşların katılımı ve ortak aklıyla sektörün ağrı noktalarını tespit ederek sektörümüzün geleceği için umut verici ve geleceği planladığımız bir çalışmayı hayata geçirme hedefimiz var.

Son yıllarda yaşadıklarımız bize değişimin kalıcı olduğunu ve hızının artarak devam edeceğini gösteriyor. Bu şartlar altında geleceği planlamak kolay olmayabilir ama esnek ve günümüz şartlarına uyan yapılanmalar ve sektörümüzün geleceği için tüm paydaşların daha fazla bir araya gelerek düşünmesi, planlaması ve uygulaması şart görünüyor.

Ayşen Akalın

IAB Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

Bu yazı ilk kez Campaign Türkiye’nin 126. sayısında yayımlanmıştır.