artwork

Hedefimize adım adım yaklaşıyoruz

1 yıl önce

0

Allianz Grubu, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’ne göre dünyanın en sürdürülebilir şirketleri arasında yer alıyor. Paris İklim Anlaşması’nın 1,5°C hedefi doğrultusunda operasyonları ve iş kolları genelinde kısa, orta ve uzun vadeli iklim hedefleri belirlemek için çalışıyor. Allianz Türkiye olarak bizim sürdürülebilirlik yol haritamız da bu doğrultuda şekilleniyor. Sürdürülebilir değer yaratma modelimizle, varoluş amacımız olan ‘Allianz Seninle’yi sürdürülebilirliğin çevresel, sosyal ve yönetişimsel katmanlarına taşıyarak, “İyi Çevre, İyi Toplum, İyi Kurum” yaratma yolunda önemli adımlar atıyoruz. 2016’da çıktığımız sürdürülebilirlik yolculuğumuza, finansal bir kuruluş olarak içinde bulunduğumuz ekosistemin de dönüşümüne katkı sağlama hedefiyle devam ediyor, geleceğe dair daha cesur adımlar atıyoruz.

İyi bir çevre için iklim değişikliğiyle mücadeleyi ve düşük karbon ekonomisini destekliyor, toplumun iyiliği için gelecek nesillere yatırım yapıyoruz. Daha iyi bir kurum olmak için iş stratejisiyle birlikte iş etiği, şeffaf ve çevik yönetişim, sürdürülebilir çözümler, ESG entegrasyonuyla risk yönetimini odağımıza alıyoruz. Bu öncelikli alanlara odaklanarak ortaya koyduğumuz her emeğin, Birleşmiş Milletler’in ‘İklim Eylemi’, ‘İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme’, ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’, ‘Nitelikli Eğitim’ ile ‘Sağlık ve Kaliteli Yaşam’ başlıklı sürdürülebilir kalkınma amaçlarına hizmet etmesini, küresel dayanışma için değer yaratmayı hedefliyoruz.

Finansal bir kuruluş olarak iyi bir çevre için iklim değişikliğinin yarattığı riskleri yönetiyor, düşük karbon ekonomisine hizmet eden iş modellerini sigortalıyoruz. Kendi varlıklarımızın yatırım sürecinde yer alan özel sektör tahvillerinde net sıfır karbon ilkesiyle ilerliyoruz. Poliçe üretimi süreçlerimizde Allianz Grubu İklim Değişikliği Programı kapsamında 2018 yılından bu yana kömür işlerini sigortalamıyor ve poliçe yenilemesi yapmıyoruz. 13 hassas iş kolunu alt kriterlere göre değerlendiriyor, çevreye ve ekosisteme zarar veren işlere teminat sağlamıyoruz. Çevre dostu ‘Yuvam’ sigortası, yenilenebilir enerji sigortası, Türkiye’de bir ilk olan çatı tipi güneş enerjisi paneli sigortası gibi yenilenebilir enerjiyi destekleyen ve çevre kirliliğini önlemeyi amaçlayan ürünler sunuyoruz.

Organizasyon olarak çevresel ayak izimizi küçültmeye yönelik çalışmalar da yapıyoruz. Operasyonlarımızda kullandığımız enerjiyi 2023’e kadar %100 yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etme hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. 2021’de bu oran %57’ye yükseldi. 2020’den bu yana poliçe başına kâğıt tüketimimizi %6,9, kişi başı karbon emisyonumuzu %37,7, enerji tüketimimizi %29,2, su tüketimimizi %15 azalttık. Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla kendi bünyemizde ürettiğimiz enerjinin, toplam tüketimimizdeki oranı %3 seviyesine ulaştı. 2025’e kadar sera gazı emisyonumuzu %30 azaltma hedefimizi %50 olarak güncelledik.

Toplumun iyiliği için de insan odaklı, gelecek nesillere değer yaratan yatırımlar yapıyoruz. Ege Çağdaş Eğitim Vakfı, Koruncuk Vakfı ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı iş birliğiyle, çocukların hareket ve spor yoluyla sağlıklı büyümelerine katkı sağlayan sosyal sorumluluk programımız Allianz Motto Hareket kapsamında, 2021 yılında 21 ilden, 700’ün üzerinde çocuğa yaklaşık 10 bin saat eğitim verdik. Türkiye’nin ilk akredite deprem ve yangın test ve eğitim merkezi Allianz Teknik ve TEGV iş birliğinde Allianz Teknik Çocuklarla Buluşuyor projesine başladık. Sanatın toplumdaki kültürel bağları güçlendirme rolüne olan inancımızla, İstanbul Modern, İstanbul Bienali, Barış İçin Müzik Vakfı gibi pek çok kuruluş ve etkinliği desteklemeyi sürdürüyoruz. 2021’de tekil görüntülenme sayısı 8 milyon saati aşan YouTube kanalımız Allianz Motto Müzik’i sanata dair özgün içeriklerle beslemeye devam ediyoruz.

2016’dan bu yana her yıl kamuoyuyla paylaştığımız GRI tabanlı sürdürülebilirlik raporumuzu; 2019 itibarıyla yatırıma açık olmayan şirketler arasında ve sektörümüzde bir ilke imza atarak, kapsamlı bağımsız dış denetimden geçen entegre rapor olarak yayımlamaya devam ediyoruz. Bu yıl üçüncüsünü yayınladığımız raporumuza Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri’ni ve İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü (TCFD) raporlamasını da dâhil ettik. Bugüne kadar olduğu gibi, gelecekte de atmayı planladığımız öncü ve cesur adımları şeffaf şekilde ortaya koyan 2021 Allianz Türkiye Entegre Raporu’muzun, özellikle Yeşil Mutabakat’la birlikte daha da önem kazanan ölçümleme, raporlama ve iyileştirme aksiyonları konusunda tüm sektörlere ilham olmasını diliyoruz.

Tolga Gürkan

Allianz Türkiye CEO’su 

 

 

 

Bu yazı ilk kez Campaign Türkiye’nin Sürdürülebilirlik Özel sayısında yayımlanmıştır.

Senin için
Tümünü göster
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu: “Türkiye bölgesel bir üs…

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Türkiye’nin sunduğu yatırım fırsatlarını küresel iş...