artwork

Geleceğin Doğuş’u

2 sene önce

0

Geçtiğimiz yılın hatta 2019’un sonlarından bu yana daha evvel karşılaşmadığımız bir süreci deneyimliyoruz. Alışkanlıklarımız ve önceliklerimiz kadar yaşam alanlarımız da hızla değişti ve daha da değişecek gibi görünüyor. Çevik hareket kabiliyeti ile sürece uyum sağlamak ve geleceği zamanın ruhuna uygun şekilde tasarlamak Doğuş Grubu’nun pandemi refleksini çok güzel özetliyor diye düşünüyoruz.

Salgının başından bu yana önceliğimiz çalışanlarımızın, ailelerimizin, misafirlerimizin ve tüm ekosistemimizdeki paydaşlarımızın sağlığını korumak üzere gerekli ve yenilikçi adımları atmaya devam ederek pandemi sürecini sağlıkla geçirmek oldu. Salgının ülkemizde görüldüğü geçtiğimiz yıl mart ayından itibaren Grubumuzdaki 18 bini aşkın çalışma arkadaşımız ve ailelerinin sağlığına yönelik tedbirleri hızla ve en üst seviyede uygulamaya aldık. Öncelikle, çalışma arkadaşlarımızın salgın dönemindeki ihtiyaçlarını odağa koyarak, tüm Grup şirketlerinde iş yapış süreçlerimizi dönemin gereklerine uygun olarak yeniden düzenledik.

İnşaat; otomotiv; medya; yeme-içme, turizm ve perakende; gayrimenkul ve enerji olmak üzere altı ana sektörde faaliyeti bulunan Grubumuzdaki çalışanların %65’i medya, şantiye, restoran, otel, araç satış ve araç muayene gibi saha ekiplerinden oluşuyor. Mekan bağımsız çalışabilen kadrolarımız ise toplam çalışan sayımızın %35’ini oluşturuyor. Pandeminin başından bu yana mekan bağımsız çalışabilen kadrolarımızın tamamı uzaktan çalışıyorlar.

Ofis ve çalışma düzeninin aynı düzlemde mümkün olabileceği hibrit çalışma modelleri geliştiriyor, çok lokasyonlu bir yapıya sahip olmanın avantajını kullanarak evlerimize yakın olan farklı ofislerimizde ortak çalışma alanları oluşturmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Orta vadede hibrit modele geçiş yapıp mekan bağımsız çalışan arkadaşlarımızın uzaktan çalışmalarına devam etmeleri için yöntemler geliştiriyoruz.

Uzaktan çalıştığımız bu dönemde çalışanlarımızın evlerindeki çalışma koşullarını ergonomik olarak düzenlemelerine destek olmak amacıyla e-ticaret markamız n11.com’da kullanabilecekleri ek destek paketleri hediye ettik.

Tüm bu sürecin başından itibaren ekiplerimiz sahada aktif olarak çalışmaya devam ederken, merkez ofislerimizdeki çalışma düzenine uzaktan devam ediyoruz. Evde uygun bir çalışma düzeni kurmakta zorlanan arkadaşlarımız ise ekiplerimize önceden bilgi vererek Grubumuz bünyesinde oluşturduğumuz Sağlık Kurulu’nun tavsiyeleriyle gereken tüm tedbirlerin alındığı ofislerimizde çalışmaya devam edebiliyorlar. İçinde bulunduğumuz sürecin olumsuz yanlarına odaklanmak yerine bu dönemde Grup olarak kurum kültürü ve ekip çalışmasının ruhunu kaybetmeden süreci fırsata dönüştürecek sistemler geliştirdik.

Çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerine bu dönemde öncelik verdik çünkü bu konuya yatırım yapmanın gelecek için artan bir değere sahip olacağına inanıyoruz. Geçmiş dönemlerde de iş planımızın temelinde yer alan eğitim ve gelişim konusu yeni gelişen teknolojiler, yeni iş yapma biçimleri ve hızlı değişim süreçleri günlük hayatımızın bir parçası haline geldi. Bu doğrultuda iç kaynaklarımızdan da aktif olarak yararlandığımız eğitim ve gelişim platformumuz Do Akademi, üst yönetimimizi yakından tanıdığımız SmallTalks söyleşileri ve alanında uzman konuşmacılarla bir araya geldiğimiz Öğle Arası Sohbetleri konseptlerimizi dijital ortama taşıyarak geniş kitlelerce ulaşılabilir hale getirdik. Tüm bunlara ek olarak çok sayıda farklı çalışma grubu oluşturduk. Grubumuzu geleceğe taşıyacak yenilikler üzerinde farklı katmanlardan arkadaşlarımızla düzenli buluşmalarımızı gerçekleştiriyoruz. İş modellerinde de kolektif hareketin önem kazandığını görüyoruz. Grubumuz bünyesinde de ortak sinerji ile çalışan proje ekiplerinin görev aldığı komitelerimiz pandeminin daha ilk günlerinden itibaren çok sıkı bir şekilde fikir üretiyor. Toplamda 6 ana konu ekseninde çalışan komite var. 360 marka sinerji, Data Driven Enterpise, D.A.R.E, Sürdürülebilirlik, D-Generation ve HR 3.0 komiteleri Doğuş Grubu’nun geleceğine yönelik önemli kararlar ekseninde fikir geliştiriyorlar. Pazarlama, iletişim, yetenek yönetimi ile insan kaynakları, çevik iş modelleri, sürdürülebilirlik, veriye bağlı strateji oluşturma gibi konularda farklı sektörlerden arkadaşlarımız bir araya gelip önemli çalışmalar yürütüyorlar.

Tüm bunlara ek olarak birlikte yaratmanın gücüne olan inancımızla “Doğuş Mutfağı” projesini hayata geçirdik. Burada farklı bakış açılarına sahip, potansiyeli yüksek ve bu oluşumun potansiyeline inanan, iş birliği fırsatlarımızı geliştirmek için istekli çalışanlarımızla “Marka Şefleri” ekibini kurduk. Bu ekiple birlikte çapraz çalışma fırsatlarımızı projelendiriyor, Doğuş markasını daha iyi noktalara taşıyacak fikirler üretiyor, misafirlerimiz için hep birlikte yeni işler ortaya koymak üzere çalışıyoruz.

Gururla ifade etmek isteriz ki değişen, değişimi kucaklayan ve hızla dönüşüme uyum sağlayan Grubumuzda yenilikleri en çevik şekilde uygulamaya aldık ve pandemi sürecini en verimli şekilde değerlendirdik. Elbette çalışmalarımız devam ediyor ve dünyanın bir daha asla eskisi gibi olmayacağını anladığımız yeni dönem için projeler geliştirmeye heyecanla devam ediyoruz. Başlattığımız yenilikçi, modern ve verimli uygulamaları sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Yeni çalışma koşulları için tüm gelişmeleri takip ediyor, ihtiyaçlarımızı belirlerken çalışanlarımızın önerilerini mutlaka dinliyoruz. Ortak akıl yürütmenin değerinin farkında olarak, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ferit Şahenk’in yaratıcı vizyonundan aldığımız güçle “iyi bir gelecek” için çalışıyoruz. 70 yıllık hikayemizden ve yeteneklerimizden beslendiğimiz, geleceğin Doğuş’u üzerine düşündüğümüz ve somut hedeflerimizle aksiyon aldığımız bu dönemin meyvelerini almaya başladık.

Eskiden benimsediğimiz kalabalık ofis ve çalışma düzenine dönemeyebiliriz ama şirketlerimiz arasında yarattığımız sinerji ve kesintisiz iletişim ile kurum kültürünü canlı tutmanın mümkün olduğunu gördük. Uzun vadede kurum kültürümüzü mekanlara sıkıştırmadan nasıl daha güçlü tutabileceğimizle ilgili proje ve çalışmalarımız ise devam ediyor.

Buse Özen

Doğuş Holding İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı

 

 

 

Bu yazı ilk olarak Campaign Türkiye’nin 109. sayısında yayımlanmıştır.