artwork

Geleceğin çalışma modeli Akbank’ta!

2 sene önce

0

Yarının iş hayatını bugünden tasarlamanın ve yeniliklere imza atmanın, dönüşüme hız katacağına ve bizi geleceğe taşıyacağına inanıyoruz. Bu sebeple Akbank’ta pandemi sonrası uygulayacağımız yeni çalışma düzenimizi şimdiden belirleyerek “Artık her yer Akbank” diyoruz.

Bir yıla yakın bir süredir uzaktan çalışma tecrübemiz oldu. Akbank’ın gelecek vizyonu doğrultusunda değişen koşullara kendimizi hızlıca adapte etmek ve sektörün öncü kurumlarından olmak her zaman odağımızdaydı. Bu vizyon ile pandemi süresince de çalışma modellerimizi değerlendirdik. Sürecin başında çalışma düzenine yönelik görüş ve önerileri aldığımız geribildirim kanallarına ilave olarak nabız anketleri ile düzenli olarak Akbanklıları dinledik. Bu geribildirimler ile de ekipler bazında detaylı bir değerlendirme yaparak pandemi sonrası çalışma düzenimizi belirledik. Esnekliği Akbank’ta kalıcı bir çalışma düzeni olarak benimsedik.

Üç farklı iş modelimizle geleceğe hazırız

Biz Akbank olarak üç farklı iş modelimizle geleceğe hazırız: Müşterilerimize bire bir ve yüz yüze hizmet verdiğimiz şubelerimizde yerinden çalışmaya devam edeceğiz, genel müdürlükte ise %52 oranında uzaktan, %36 oranında hibrit düzende, %12 oranında ofisten çalışacağız.

Birlikte çalışmaktan ve paylaşmaktan beslenen bir takımız. Bunun en etkin şekilde sürdürülmesi, Akbank kültürünün aramıza yeni katılacaklar da dâhil her bir çalışanımız tarafından hissedilmesi ve yaşatılması, uzaktan çalışma sırasında iş-özel yaşam dengesinin kurulması gibi alanlarda çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Farklı çalışma modellerinde çalışan arkadaşlarımızın bir araya gelebilmesi için platformlar tasarlıyor, aynı zamanda uzaktan çalışan ekiplerin fiziken bir araya gelerek çalışmalarına olanak sağlayacak ortak çalışma alanlarını planlıyoruz.

Bizi birleştiren en önemli güç, kültürümüz

Yaklaşık 13.000 kişilik bir kurumda üç farklı çalışma modelini aynı anda uygulayabilmenin arkasındaki en önemli güç: Kurum kültürü.

Dönüşüm süreçlerinde sadece son teknolojiye sahip olmak yeterli olmuyor. Süreçler, ihtiyaçlar, ürün ve hizmetler değişirken insanın da yeni teknolojilere, çalışma modellerine ve beraberinde yeni yetkinliklere adapte olması gerekiyor. Bu sebeple dönüşümün merkezine teknolojiyi kullanacak, işe değer katacak ve çözüm üretecek Akbanklıları alıyoruz.

Kurum kültürünüzü bu bakış açısıyla şekillendirdiğinizde kullandığınız dilden İK uygulamalarınıza, çalışma modelinizden toplantı yapma biçiminize kadar her şeyi yeniden değerlendiriyorsunuz. Biz de çalışma modellerimizin prensiplerini belirlerken sadece lokasyonlara ve süreçlere bakmadık. Kültürün çatısı altında yer alan tüm bileşenleri titizlikle ele aldık.

Ortak değerlerimiz, sohbet ettiğimiz iletişim kanallarımız, beraber olma ve başarıları birlikte kutlama ihtiyacımız, geleceğe hazırlanma tutkumuz, birbirimizden öğrenme alışkanlığımız gibi ortak kültürümüzü oluşturan her şeyi yeni düzene nasıl uyumlandırabiliriz diye baktık.

Kültürel dönüşümün öncüleri liderlerimizin de bu süreçte rolü çok önemli. Uzaktan çalışma modeliyle fiziksel mesafeler artarken iyi bir liderlik anlayışıyla ve yeni liderlik yetkinlikleriyle duygusal mesafelerin kalkacağına inanıyoruz.

İyi hissetme ve iyi olma halini sürdürüyoruz

Belirsizlikler, yarına ve yeniye adapte olmaya çalışmak insanı yoran bir süreç. Bunların üstesinden gelebilmek için birlikte olmaya, ortak amaçlara ve güvene ihtiyacımız var.

Pandemi döneminde bunları daha çok yaşadık. Çözümlerin tek başına üretilemediğini; birlik olmanın, işbirliğinin, kolektif bilincin önemini daha çok hissettik.

Biz de “İyi Bir Sen” programımızla beraber Akbanklıların fiziksel, ruhsal, duygusal, dijital ve sosyal olarak iyi olma halini destekleyen pek çok uygulama ve etkinlik gerçekleştiriyoruz. Birlikte olabileceğimiz, birbirimize ve topluma daha çok fayda sağlayabileceğimiz inisiyatifleri artırıyoruz.

Pınar Anapa

Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı

 

 

 

Bu yazı ilk olarak Campaign Türkiye’nin 109. sayısında yayımlanmıştır.