artwork

Farkındalık gelişmesi için çaba harcıyoruz

2 yıl önce

0

Çevresel etki anlamında bizim de bir parçası olduğumuz inşaat sektörü çok belirleyici bir role sahip. Rakamsal ifade etmem gerekirse binalar, küresel karbon emisyonlarının en büyük kaynağı konumunda ve toplam emisyonların yaklaşık %40’ından sorumlu. İyi bir gelecek ve Paris Anlaşması’nın 1,5°C hedefine ulaşmak için sektörümüze çok iş düşüyor. Mevcut binaların karbonsuzlaştırılmasına, sıfır emisyonlu ve fosil yakıt kullanmayan, yenilenebilir enerjiyle çalışan enerji verimli binalara ihtiyacımız var. 

Ytong, merkezi Almanya’da bulunan küresel ölçekte faaliyet gösteren, bir gaz beton yapı malzemesi üreticisi. Dünya’da 100, Türkiye’de 58 yıllık bir geçmişi var. Kendi endüstrisinde kalite, sürdürülebilirlik ve yenilik anlamında öncü çalışmalar yürüten, Ar-Ge çalışmaları yapan bir marka. Arkamızda bu know-how ve Ar-Ge gücü var. Bu açıdan konusunda Avrupa’da atılan öncü adımları takip eden bir konumdayız.  

Ytong bundan yüz yıl önce, daha çevre sorunları tartışılmazken ürün özellikleri, yapıda sağladığı fayda ve üretim yöntemi açısından çevreye duyarlı bir malzeme olarak ortaya çıkmış. İçerdiği doğal ham maddeler ve çevre dostu üretim teknolojisiyle tüm dünyada, çevreye karşı hassas ve bilinçle yaklaşan bir inşaat malzemesi olarak tanınıyor. Ham madde kazanımından üretime, şantiyede işlenmesinden yapı ömrüne katkısına ve hatta yıkılan bir binanın tasfiyesine kadar tüm detaylar düşünülerek tasarlanan Ytong, inovatif bir ürün olarak yapılara değer katıyor. Hem yeni inşa edilen binalarda hem de mevcut binaların yenilemesinde ısı yalıtımı yoluyla enerji verimliliği sağlıyor. 

Sürdürülebilirlik adına Türkiye’de pek çok öncü çalışmamız var. Türkiye’de çevre dostu yeşil binaların yaygınlaşmasını destekliyor, örnek oluyoruz. Dünyadaki en başarılı çevre hareketlerinden biri olarak görülen yeşil binalar, sürdürülebilir kalkınmayı destekleyerek yaşam kalitesine olumlu katkıda bulunuyor. Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği’nin kurucuları arasındayız ve yönetiminde aktif görev almaktayız. Kendi fabrikalarımızı Yeşil Bina olarak inşa ediyoruz. 2015 yılında açılan Çatalca fabrikamız ve 2018 yılında üretime başlayan Dilovası fabrikamız yeşil bina standartlarında inşa edilerek belgelendirilmiştir. Yönetim ofisimiz de sertifikalı bir yeşil binadır. 

Türkiye’de Çevresel Ürün Deklarasyonu’na (Enviromental Product Declaration – EPD) sahip olan ilk kuruluşuz. EPD’ler bir ürünün çevresel etki değerlendirmesinin iletişimini sağlayan ve ISO 14025’e göre standart hale getirilmiş belgelerdir. Kısaca bir ürünün eko-etiketidir. Yapı malzemelerinin ve yapı ürünlerinin, işlevsel verimliliklerinin yanında çevresel performansları hakkında bilgi temin ederler. Bu özellikleriyle Ytong ürünleri yeşil bina projelerinde kullanılıyor, bu projelere puan kazandırıyor. 

Ürünlerimizin karbon ayak izini önemli ölçüde iyileştirmek için çalışmalarımız var. Mineral ısı yalıtım ürünümüz Multipor’un karbon sıfırlaması için projemiz devam ediyor.

Ülkemizde yasal çalışmaları devam eden “inşaat artıklarının yeniden kullanılması” konusunda önemli hedeflerimiz var çünkü Ytong yapı malzemesini tamamen yeniden işlemek ve geri kazanmak mümkün. 

Açıkçası konut tüketicisinin bu konuda yeterli farkındalığa sahip olduğunu düşünmüyorum.  Biz henüz hedef kitlemizin farkındalık geliştirmesi için çaba harcayan bir konumdayız. Bunun için danışmanlık, akademik etkinlikler ve iş birlikleriyle, STK’lar aracılığıyla bilgiye dayalı çalışmalar, paylaşımlar gerçekleştiriyoruz. 

Markaların sürdürülebilirlik konusunda şeffaf, dürüst ve hesap verebilir olması gerekiyor. 

Sektörümüz açısından üretici ve tüketicinin bilinçlenmesine önem ve öncelik vermemiz gerekiyor. 

Bilgiye erişimin çok kolay olduğu, kişisel deneyimin paylaşıldığı, insanlığın açık kaynak, sorgulama ve kıyaslama için sınırsız imkanlara sahip olduğu bir çağdayız. Tüm bunlar doğal olarak tüketiciyi daha seçici, araştırmacı ve sorgulayıcı kılıyor. Bugünün tüketicisinin ürün ve hizmetlerinin çevresel faydasını geliştirmek için çaba harcayan işletmeleri ayırt edebileceği görüşündeyim. Greenwashing 10-15 yıl öncesinde olduğu gibi kolay olmamalı diye düşünüyorum.

Tolga Öztoprak

Türk Ytong Sanayi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı

 

 

 

Bu yazı ilk kez Campaign Türkiye’nin 121. sayısında yayımlanmıştır.

Senin için
Tümünü göster
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu: “Türkiye bölgesel bir üs…

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Türkiye’nin sunduğu yatırım fırsatlarını küresel iş...