artwork

Endüstri, yaratıcı yetenekleri nasıl besleyebilir?

1 sene önce

0

Togetherr Kurucu Ortağı Amir Guy, reklam dünyasında mevcut dönemde artan ruh sağlığı krizini ele almak için ajansların konkur sürecinden daha fazlasını değiştirmesi gerektiğine inanıyor.

Julian Douglas haklı. IPA başkanı, reklam dünyasında ajanslar arasında ele alınması gereken akıl sağlığı krizini vurguladı, bu konuya eğilmediğimiz sürece yeteneğimizi kaybetme riskimiz var. Douglas bir “kök nedene” işaret etti ve bu da konkur süreci. Ancak ben bu sebebin yanı sıra, hepsinin aynı anda ele alınması gereken birden çok neden olduğunu savunuyorum.

Sebep ve sonuç

Öncelikle bu noktaya nasıl geldik? Bozulan ruh sağlığı ve yeteneklerin elde tutulmasıyla mücadele etmek için sorunlar nasıl çözülebilir? Son yıllarda sektör manzarası tanınmayacak derecede değişime uğradı ancak ajansların her biri uyum sağlayamadı. Ajans modeli artık her zaman müşteri ihtiyaçlarıyla uyumlu değil, kârların azaldığını ve hayal kırıklıklarının arttığı görülüyor.

Yeteneği koruma, tüm zamanların en düşük seviyesine ulaştı

Yaratıcı uzmanlık seviyeleri de tüm zamanların en düşük seviyesine ulaştı. LinkedIn’in bu yılki verilerine göre; endüstri son beş yılda kazandığından %5.5 daha fazla yetenek kaybederken, teknoloji endüstrisi aynı zaman içerisinde kaybettiğinden %23 daha fazla yetenek kazandı.

Küresel salgın, tüm ekonominin çalışanları elde tutmak için savaştığı “büyük istifaya” yol açtı. Zihinsel sağlığın olumsuz etkilenmesi, insanların sürüler halinde işlerini bırakmalarının önde gelen nedeni olarak belirtildi ve bu yılın başlarında reklam endüstrisi refah yardım kuruluşu Nabs; zihinsel sağlıkla ilgili yardım hattına yapılan çağrıların yıllık %128 arttığını ve iş yerinde çatışmalardan endişe duyan arayanların sayısında kayda değer bir artış olduğunu bildirdi. Böyle olmak zorunda değil. Tükenmişliğin nedenlerini ele almanın, yeteneği ilk sıraya koymanın ve çökmüş bir modeli uyarlamanın altı yolunu şöyle sıralayabiliriz:

Uyum sağla veya öl

Yaratıcılar; süreç katmanları, finansal sistemler ve yönetim hiyerarşisi altında giderek daha fazla hüsrana uğruyor. Bir müşteriyi kaybetme korkusuyla neredeyse her harika fikri öldürüyor. İş modelleri artık müşteri ihtiyaçlarıyla uyumlu değil. Tekerlek yeniden icat edilmeli. Müşteriler daha iyi yaratıcı sonuçlar, daha zekice işler, daha fazla fikir ve daha kısa teslim süreleri arıyor. Mevcut ajans modeli bu ihtiyaçları karşılayamıyor, dolayısıyla hem müşterilerden hem de ajans çalışanlarının rahatsız olduğu durumlar artıyor.

 

Yaratıcı yeteneği besleyin

Yaratıcılar, sektörün en değerli varlığı. Bu insanları güçlendirelim ve onların iyiliğini ön planda tutalım. Yarı zamanlı ve uzaktan çalışma seçenekleriyle bireysel ihtiyaçları karşılayan daha esnek çalışma saatlerine ne dersiniz? 

Esnek modeller ortaya koyun

Sadece işin, bir müşterinin ajanstan ayrılmasını “riske atmadığından” emin olmak için orada bulunan gereksiz insan ve yönetim katmanlarına son verin. İnsanlar üzerinde daha az baskı oluşturmak için esnek modeller sunun, sistemleri basitleştirmek ve iş için doğru ekibi oluşturmak adına teknoloji, veri ve platformları kullanın.

 

Yaratıcı yetenekler için iş birliği yapın ve dış kaynak kullanın

Gereken her niş beceriye sahip olmaya çalışmayın, dış kaynak kullanın ve başkalarıyla iş birliği yapın. Müşteriyi elde tutmak için insanlardan daha az paraya daha çok çalışmasını bekleyemeyiz. Böyle bir durumda yetenek işten ayrıldığında da şaşırmamalıyız. Gerektiğinde projeleri desteklemek için ek yaratıcı becerileri işe alın.

 

Basitleştirin ve kolaylaştırın

Ajanslar ve network’ler içinde ayrı kâr-zarar (P&L) dengesine sahip daha fazla kardeş şirket oluşturmak yerine ajans modelini sağlamlaştırın ve kolaylaştırın. Ayrı ajansları “entegre” olarak markaladığınızda bile bunlar hâlâ farklı disiplinlerdir; tek bir takım olmaya zorlanırlar, müşteri bütçesi için savaşırlar, bu da iç savaşlara yol açar. Bu akıl sağlığı için de tehlike oluşturur. Bunun yerine iç rekabeti ortadan kaldırarak tekli P&L modellerine bakın.

 

Yeni platformlar benimseyin

Yeteneğimizi daha mutlu etmek ve işimizi daha iyi hale getirmek için yapabileceğimiz çok şey var. Çalışanları çekmek, elde tutmak, beslemek için yeni modeller keşfetmeli ve mevcut modeli yenilikçi çözümlerle geliştirmeliyiz. Güçlü fikirleri ve eğlenceyi yeniden yaratıcılığa enjekte etmeliyiz.

Amir Guy

Togetherr Kurucu Ortağı

 

 

 

Bu yazı ilk kez Campaign Türkiye’nin 126. sayısında yayımlanmıştır.