Site icon Campaign Türkiye

e-ticaret Yasası ve getirdikleri

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 5 Kasım 2014 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu Kanun’daki en önemli düzenleme, internet ve cep telefonu üzerinden ticari elektronik ileti gönderecek firma ve kişiler için öncelikle tüketicinin onayını alma zorunluluğu getirmesidir.

Bu onay,  yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir. Onay olmadan gönderilen mesajlar için 1.000 – 5.000 TL idari para cezası uygulanacak, izinsiz yani spam postaların toplu halde gönderilmesi durumunda cezalar katlanarak artacak. Kendisiyle iletişime geçilmesi için alıcının iletişim bilgilerini vermesi halinde temin edilen mal ve hizmete ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay gerekiyor.  Ticari elektronik ileti kimin adına gönderiliyorsa onun onayı gerekiyor. İletinin gönderilmesine aracılık edenlere böyle bir yükümlülük getirilmedi.  Düzenleme, tüketicilere, onayladıktan sonra bu iletileri almayı istedikleri zaman ve gerekçe belirtmeksizin durdurabilme hakkı da veriyor.

Alıcıların, diledikleri zaman mesajları almaktan ne şekilde vazgeçebileceğinin ise, gönderilen e-posta ya da SMS’te açıkça belirtilmesi gerekiyor. Yasaya göre, tüketicinin bu iletileri almak istemediğini belirtmesinden sonraki 3 gün içinde firmalar reklam göndermeyi sonlandırmakla yükümlü. Bu düzenlemeye uymayan hizmet sağlayıcılara 2.000 –  15.000  TL idari para cezası uygulanacak. Kimin adına haberleşme yapıldığı hususunda göndericinin kimliğini saklayan veya alıcının bu iletişimi sonlandırması konusunda talepte bulunacağı bir adres bulunmayan iletiler, abonenin talebi ile engellenebilecek. Bu gibi ileti gönderen hizmet sağlayıcılara bin liradan 10.000 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacak.

Düzenleme, söz konusu iletinin içeriğinin gönderim amacına hizmet etmek zorunluluğunu da getiriyor. İleti promosyon içeriyorsa ilgili tüm hakların açık bir şekilde belirtilmesi gerekiyor. Bu maddeye aykırı hareket eden hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet sağlayıcılara 2.000 – 15.000 TL idari para cezası uygulanacak.

Av. Şebnem Bostancı

Hukuki Boyut

Bu yazı Campaign Türkiye Aralık 2014 sayısında yayınlanmıştır. 

 

Exit mobile version