artwork

Dijital Dönüşüm

3 sene önce

0

Dijital altyapıya yatırım yapan orta ve büyük ölçekli kurumsal firmaların dijital dönüşüm konusundaki aksiyonları, altyapıya yönelik yatırımları, dijital dönüşüm karşısındaki avantajlı / dezavantajlı yönlerini tespit etmek ve buradan hareketle Türkiye’nin dijital dönüşüm haritasını çıkarmak amacıyla, Dell Technologies ve Akademetre iş birliği ile yapılan araştırma, dijital altyapıya yatırım yapmış orta ve büyük ölçekli kurumsal firmaların C-Level yöneticileri ile toplamda 240 görüşme yapılarak hazırlandı. Araştırma teknoloji, hizmet, sanayi ve ticaret/lojistik olmak üzere dört sektör özelinde gerçekleştirildi.

Dönüşüm hızı

Araştırmadan çıkan sonuçlara bakıldığında tüm yıla yayılan Covid-19 pandemisinin etkileri görülüyor. 2020 yılında başarıyla hız verilen dijital dönüşümler arasında Covid-19 sebebiyle en üst sırda uzaktan çalışma kapasitelerini genişleterek yaymak geliyor. Uzaktan çalışmanın bir getirisi olarak siber güvenlik savunmalarını güçlendirme ise ikinci sırada yer alıyor. Araştırmaya katılan işletmelerin yarısından fazlası (yüzde 58,3’ü) işletme içi doğru becerilere sahip oldukları için dijital dönüşüm programlarını başarıyla hızlandırdıklarını söylüyorlar. Hızlanmayı direkt olarak Covid-19 pandemisi ile ilişkilendiren işletme sayısı ise sadece yüzde 0,4. 2020 yılında Türkiye genelinde işletmelerin yüzde 82,9’u dijital dönüşüm programlarını hızlandırdıklarını söylüyor.İşletmelerden yüzde 22’si tüm dijital dönüşüm programlarımızı başarıyla tamamladıklarını belirtmiş. Yani 2020 yılında her 3 işletmeden 1’i dijital dönüşüm programlarının büyük kısmını, 5 işletmeden 1’i ise dijital dönüşümlerini bütünüyle tamamlamış.

Bulunduğu alanda “lider” olmayı hedefleyen işletmelerin dijital dönüşüm hızı yüzde 93,5 diğerlerine ile göre çok daha yüksek. Lider olmak için içinde bulunulan duruma ayak uydurması gerektiğinin farkında olan işletmeler proaktif çalışmalar ile DNAlarını dijital olmak üzerine kuruyor. Dijital dönüşüme ticaret, lojistik ve hizmet sektöründe hız verilirken sanayi sektöründe dönüşümle ilgili daha yavaş hareket ediliyor.

Dönüşümün önündeki bariyerler

Türkiye’de firmaların yüzde 37,5’i dijital dönüşümlerini gerçekleştirme sırasında karşılaştıkları en büyük bariyerlerden birinin veri güvenliği ve gizliliği ile ilgili endişe olduğundan bahsediyor. Küresel olarak bakıldığında da “veri gizliliği ve güvenliği hakkındaki endişeler en üst sırada yer alıyor. Ayrıca elde edilen verilerden değerli iç görüler çıkartılamaması da dönüşümü etkiliyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmalar proaktif çalışmalar yapmak yerine rakip faaliyetlerine karşı geliştirdikleri reaktif yaklaşımlar sebebiyle kendi dönüşümlerine engel oluyorlar. Türkiye ile Global arasında yüzde 19,6 ile farkın en açık olduğu alan da proaktif yerine rakip faaliyetlerine reaktif yaklaşım.

Firmaların iş kararları ile ilgili şeffaf olma konusunda kendilerine güvenleri yüzde 86,3’lük bir oranla oldukça yüksek. Bunun yanı sıra büyük bir çoğunluk sundukları ürünler ve hizmetler hakkında dürüst iddialarda bulunduklarını söylüyor (Bu konularda en düşük güven oranı yüzde 88,2 ile teknoloji sektöründe). Fakat firmalar, çeşitlilik ve kapsayıcılık ile sürdürülebilir kararlar alma konusunda çalışanlarının güvenlerini sağlamada yetersiz kalıyorlar.

Firmalar nasıl dönüşüyorlar?

Firmaların yüzde 72,1’i yeni ürün ve hizmetlerini geliştirmeyi hızlandırmak için dijital teknolojileri kullanıyor. Ayrıca yüzde 57,1’i de tüm cihazlara, uygulamalara ve algoritmalara güvenlik ve gizlilik oluşturmak için de dijital dönüşümü tercih ediyorlar.

Ayrıca araştırmaya göre firmalar, dijital dönüşüm stratejilerinde sürdürülebilir teknolojinin yanı sıra elde edilen verilerden değerli iç görülerin çıkartılabilmek ve bu konuda gelişebilmek üzere veriye dayalı karar alma konusundaki çalışmalara ağırlık veriyor. Giderek dijitalleşen dünyada daha başarılı olmak, ayrıca rekabet gücünü de korumak isteyen firmalar, güvenilir olmak ve yenilikleri hızlı bir şekilde benimseyerek uygulamaya başlamak zorunda olduklarının farkında. Bu yüzden şirketler stratejilerini güvenilir, şeffaf ve yenilikçilik üzerine kuruyorlar.

 

Yatırım alanları

Araştırmaya katılan firmaların yarısı 2020 yılında en çok siber güvenlik ve gizlilik ile teknolojik donanım alanlarındaki yatırımlarını tamamladıklarını belirtiyor.

Firmaların yüzde 35’i dijital birer iş yerine dönüştüklerini söylerken, en çok yatırım yapılan teknolojiler arasında yüzde 33,8 ile çoklu bulut ortamı yer alırken onu yüzde 31,3 ile e-ticaret alanındaki yatırımlar takip ediyor. Firmaların herhangi bir yatırım yapmadıklarını söyledikleri alanlar arasında ise Yapay Zekâ en üst sırada.

Covid-19 sürecinde dijitalleşmenin öneminin artması, firmaların dijital alanda yatırım yapmayı planlamaları için en önemli neden. Şirketlerin yüzde 66,3’ü Covid-19 sebebiyle yatırım yapmayı planladıklarını söylüyor. Öte yandan yüzde 62,1’i yeni müşterilerin taleplerini karşılayabilmek, %60’a yakını da verilen hizmetleri hızlandırabilmek için yatırım planları yapıyor.

Araştırmaya katılan firmalar, 1-3 yıl içerisinde siber güvenlik çözümleri, gizlilik ve veri merkezi tasarımı ile ilgili yatırımlar planlanıyor.

Geleceğe bakış

Araştırmada yer alan her 2 şirketten 1’i kendisini dijital lider olarak görüyor. Dijital dönüşümle ilgili her zaman yenilikler yapıldığı düşünülse de, katılımcıların yüzde 76’sı dönüşümün daha yaygın olması gerektiği görüşünde. Firmaların yüzde 80’e yakını, 5 yıllık planlarında müşteri merkezli ve güven odaklı bir dijital dönüşüm hedefliyor. Bu tip bir dönüşümü gerçekleştirdiklerinde gelirlerinin, verimliliklerinin ve müşteri tutma oranlarının artacağını düşünüyorlar.

Dönüşümde Covid-19’un etkisi

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi, her alanda olduğu gibi, teknoloji ve dijitalleşme alanlarında da etkilerini göstermeye devam ediyor. Covid-19 pandemisi ile birlikte firmalar daha hızlı bir dijital ortama ihtiyaç duyduklarını fark ettiler. Hızlıca uzatan çalışma şekline adapte olan firmalar aynı zamanda bu süreçte dijital stratejilerini adaptasyonu konusunda ekipleriyle gurur duyduklarını söylüyor.

Pandeminin, yüzde 51,7’lik bir oran ile araştırmaya katılan şirketlerin yarısından fazlasının yatırım önceliklerini belirleyen bir faktör olduğu görülüyor. Covid-19 sebebiyle en fazla endişe duyulan alanlar veri yönetimi ve analizi ile siber güvenlik ve gizlilik olduğundan bu alanlardaki yatırımlara öncelik veriliyor.

Covid-19 pandemisinden önce firmaların yalnızca yüzde 30,8’inde uzatan çalışma uygulaması varken pandemi sırasında ise bu oran yüzde 75,8’e yükseldi. Fakat firmaların sadece yüzde 17,9’u bu uygulamayı kalıcı gördüklerini, yüzde 72,1’i ise evden çalışma uygulamasına geçmeyeceklerini söylüyorlar.

Işıl Hasdemir

Dell Technologies Türkiye Genel Müdürü

 

 

 

Bu yazı ilk olarak Campaign Türkiye’nin 109. sayısında yayımlanmıştır.