artwork

Daha İyi Bir Gelecek için İnovasyon ve Sürdürülebilirlik

1 yıl önce

0

Sürdürülebilirlik; bireyler, şirketler ve kamu açısından en önemli konulardan biri haline geldi. Günümüzde iklim krizi tüm dünyayı, her evi ve aileyi etkiliyor. İklim krizinin gün geçtikçe daha fazla hissedilmeye başlaması, tüketici alışkanlıklarını da değiştirmeye devam ediyor. Dünyadaki tüketicilerin çoğu artık satın aldıkları markaların gezegene & insana daha duyarlı olmasını ve sürdürülebilir yaşama destek olmasını tercih ediyor. Philips Ev Aletleri Orta Doğu, Türkiye, Rusya ve Afrika Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Milena Elmasoğlu, tüketicilerin markalardan sorumluluk beklediği alanların başında gelen sürdürülebilirliği mercek altına alıyor.

Son dönemde pandeminin de etkisiyle sürdürülebilirlik; bireyler, şirketler ve kamu açısından en önemli konulardan biri haline geldi. İklim krizinin gün geçtikçe hissedilmeye başlaması tüketici alışkanlıklarını da değiştirmeye devam ediyor. Sektörümüzdeki pazar ve tüketici trendlerine baktığımızda ise yeni nesil teknolojilerin, dijital dönüşümün, iyi yaşam ve sürdürülebilirlik konusunun ön plana çıktığını görüyoruz. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de araştırmalar tüketicilerin, iklim krizinin getirdiği kaygıları yaşadığını ve bunun alışveriş davranışlarına da yansıttığını altını çiziyor. Bu kapsamda da tüketicilerin doğa dostu bir üretim sürecinden geçen, geri dönüştürülerek veya gezegenimizin kaynaklarını koruyarak üretilen ürün ve servislere olan talepleri de artıyor. Benzer şekilde yeni jenerasyonun da daha yalın, doğa dostu, sürdürülebilir ürün ve servisleri tercih ettiklerini biliyoruz. Satın alma tercihlerinin gezegenimize olan etkisinin yanı sıra günlük hayatlarında da kendilerine zaman ayırmalarına olanak sağlayacak üstün teknolojiye sahip ve pratik ürünleri talep ediyorlar.

Türkiye’de tüketicilerin %74’ü iklim değişikliğinden endişe duyuyor

Globale baktığımızda tüketici tercihlerinde sürdürülebilirlik konusunun oldukça önem kazandığını görüyoruz. Bunun yansımalarını da ülkemizde özellikle genç kuşaklarda gözlemliyoruz. Yaşanan iklim sorunları ile tüketicilerin çevreye olan duyarlılıklarında da artış yaşanıyor. Daha düşük karbon emisyonunun gerçekleştiği bir dünya talep ediliyor. Dünyada tüketicilerin %65’i iklim değişikliğinden endişe duyuyor. %67’si ise çevrenin korunmasına olumlu etki edecek şekilde günlük tercih ve davranışlarını belirlediğini belirtiyor. Tüketicilerin %57’si tercihleri ve davranışlarının dünya üzerinde bir etkisinin olduğunu hissediyor.

Türkiye’de ise endişenin daha da fazla olduğunu gözlemliyoruz. 2022 yılında yapılan araştırma; Türkiye’de yaşayanların %74’ünün iklim krizi hakkında endişe duyduğunu ve %64’ünün de önümüzdeki 25 yıl içerisinde bu nedenle evlerini değiştireceğine inandığını gözler önüne seriyor.

Philips Ev Aletleri’nde 2020 itibarıyla karbon nötr’üz! 

Philips Ev Aletleri’nde 2020 itibarıyla operasyonlarımıza karbon nötr olarak devam ediyoruz. 2020 yılındaki üretim faaliyetlerimizde 1.930 ton geri dönüştürülmüş plastik kullanırken 2021’de bu rakamı %36 artırmayı başardık. 2021 yılında ise global lansmanlarımızın %67’si Eco-Design sertifikasına sahip doğa dostu ürünlerden oluşuyor.

“Daha Az Tüketim, Daha Çok Geri Dönüşüm” programı kapsamında stratejik hedeflerimiz arasında ise; 2040 itibarıyla net sıfır karbon emisyonuna ulaşmak, 2025’e kadar gelirlerimizin %100’ünü doğa dostu ürünlerden elde etmek, üretim faaliyetlerinde %75 yenilebilir enerji ve 7.600 ton geri dönüştürülmüş plastik kullanmak yer alıyor. Böylelikle 35 adet Boeing 747 ile aynı ağırlıkta geri dönüştürülmüş materyal kullanabileceğiz.

2040’a giden yolda sürdürülebilirlik programımızı ve hedeflerimizi güçlü geçmişimizden aldığımız inovasyon gücü ve geleceği yeniden şekillendiren teknolojilerle de destekliyoruz.

%100 Sürdürülebilir ürünlerle sektörümüze yön vermeye devam ediyoruz

Türkiye’de yolculuğumuzun başladığı ilk günden bu yana bir asra yakın süredir, bugünden öte geleceğin teknolojilerine odaklanıyor, hep daha yeniyi arıyoruz. Philips Ev Aletleri’nde sürdürülebilirlik bizim DNA’mızda var ve gezegenimize ilham veren teknolojilerle sahip çıkmak için tüm inovasyon gücümüzü ve yaratıcılığımızı kullanmaya kararlıyız. Operasyonlarımızın etkilerini azaltırken, tüketicilerimizin tercihlerine cevap veren inovasyonlar gerçekleştiriyoruz.

Doğal ve yeni alternatifler keşfediyoruz. Biyolojik bazlı plastiği ürün portföyümüze ekledik. Bitkilerden veya kullanılmış yemeklik yağ gibi diğer biyolojik malzemelerden elde edilen ve oldukça kaliteli & sağlıklı olan alternatifleri değerlendiriyoruz. Globalde lansmanını yaptığımız %100 sürdürülebilir serimiz, CO2 emisyonlarının ve su kirliliğinin azaltılmasına yardımcı olurken; toprak kaynaklarının genel kullanımını sınırlandırıyor ve geri dönüştürülebilir parçalarla yeni üretimi destekliyor.

İnovasyonlarımız ve malzeme yenilikleri bizi daha doğa dostu bir geleceğe hazırlıyor. Mevcut malzemeleri başka bir amaca uygun hale getirerek ve yeniden kullanım için kendi malzemelerimizi tasarlayarak atıkları en aza indirebiliyor ve çevre üzerindeki etkimizi azaltıyoruz.

 

Bu yazı ilk kez Campaign Türkiye’nin Sürdürülebilirlik Özel sayısında yayımlanmıştır.

Senin için
Tümünü göster
Daha İyi Bir Gelecek Platformu Kuruldu

Enerjisa Enerji ‘Daha İyi Bir Gelecek’ platformunu hayata geçirdi...