Site icon Campaign Türkiye

Babka: “Tek lüksümüz sadelik”

“İletişim materyalleri, mecralar ve iş dünyası bile değişir ama iletişimin tek değişmeyen noktası yaratıcılıktır” mantığı ile hareket ederek modüler bir çalışma sistematiği geliştiren Babka ile Muğla’da varlığını sürdüren bir ajans olmayı konuştuk.

Bilmeyenler için, ajans hakkında genel bilgilerle başlayabilir miyiz?

Babka, hizmet verdiği markalar için sağlam ve doğurgan fikirler, yaratıcı ve efektif çözümler sunan bir ekip tarafından 2017 yılında kurulmuş, Muğla / Köyceğiz’de yer alan, tek lüksü sadelik olan genç ve “smart” bir reklam ajansı.

Belki de en önemli ayırt edici özelliklerimizden biri çalışma sistematiğimiz. Biz “bir ofis tut, içini ekiplerle doldur, müşteri bekle” gibi bir mantalitenin artık reel dünyada çalışır bir tarafının kalmadığı düşüncesinden yola çıktık ve daha akıllı / modüler bir çalışma prensibini hayata geçirdik. Böylelikle hem atıl kapasite oluşmasının hem de mekan gibi fiziksel koşulların hedeflerimizi belirlemede bir parametre olmasının önüne geçtik. İstanbul’da 15 yıla yakın süreyle ulusal / uluslararası birçok markaya hizmet verdikten sonra, her beyaz yakalının gönlünden geçen “Güney’de bir sahil kasabasına yerleşme” hayalimizi de bu model sayesinde gerçekleştirmiş olduk.

Özetle, Babka çekirdek bir kadrodan oluşuyor ancak müşterimizin ihtiyaçlarına, üstlenilen projenin yapısına göre büyüyor ya da küçülüyor. Bunu sağlayabilmek için de müşteri ilişkilerinden prodüksiyona kadar sektör profesyonellerinden oluşan gerçekten güçlü bir network oluşturulması gerekiyor. Bunu sağlayabildiğimiz için mutluyuz doğrusu.

Diğer ayırt edici özelliğimiz ise, klişe bir cevap vermeyi göze alarak söylemeliyim ki yaratıcılığa olan inancımız ve işimizi son derece özenle yapıyor olmamız. İletişim materyalleri değişir, mecralar, marka ihtiyaçları hatta iş dünyası değişir ama yaratıcılığın iletişimin en vazgeçilmez enstrümanı olduğu gerçeği değişmez. Bu bilinçle hareket ediyoruz ve sorumluluğumuzda olan işi büyük ya da küçük iş olarak tanımlamadan, bir lansman kampanyası için de bir broşür tasarımı için de aynı özeni göstererek çalışıyoruz.

Ajans hangi alanlara yöneliyor, neler yapıyor?

Şu an hem konvansiyonel hem dijital alanda hizmet veriyoruz. Her iki alanda da yetkin bir ekibe sahibiz ve iletişim sektörünün konusu olan / yaratıcılık gerektiren her alanda var olmak istiyoruz. Özellikle dijital dünyanın dinamizmi ve orada yapılabilecekler bizi çok heyecanlandırıyor.

Muğla’daki bir ajansın İstanbul’dakilere göre avantajları ve dezavantajları neler?

Sanıyorum İstanbul dışında yer alan tüm ajansların yaşadığı, reklamveren sayısının çok daha az olması, sektörün çok az tanınması vs. gibi temel dezavantajlar bizim için de geçerli. Ancak büyük şehrin kaotik yapısından, gürültü, güvenlik problemi, kirlilik, trafik gibi olumsuzluklarından uzakta çalışmanın da avantajını yaşıyoruz. Bu saydıklarım ilk bakışta önemsiz fiziksel olumsuzluklar olarak görünse de yaptığınız işin kalitesini son derece etkilediğini söyleyebilirim. Reklamveren / müşteri bulma problemini ise ilk başta bahsettiğim modüler sistemimiz ile minimuma indirdik. Şu an en önemli müşterilerimiz İstanbul’da. Yine Bursa’da bir markaya hizmet veriyoruz. “Batı’nın yalnızca iyi yönlerini aldık” diyebiliriz :)

Babka olarak çalışan bulmakta zorlanıyor musunuz, yeni iş arkadaşları alırken kriterleriniz neler?

Kollektif bilincin ve ekip çalışmasının gücüne inanırız. Babka’da “prima-donna”lara yer yoktur. İşini seven, yaratıcı ve uyumlu insanlarla çalışırız. Ayrıca, “uzaktan çalışabilme öz disiplini”ne sahip olmak da bizim için çok önemli bir kriter. Zira, uzaktan çalışma kavramı hayatımıza görece yeni girmiş bir konsept. Kendi dinamikleri, zorlukları, kolaylıkları, prensipleri var. Herkes uyum sağlayamayabiliyor.

Bundan sonrası için hedefleriniz neler?

Profesyonel ağımızı daha da güçlendirerek, önemli projeler geliştirmeye devam ederek, Köyceğiz gibi küçücük bir yerde yer alıp kocaman işler üreterek adından söz ettiren, hatta günün birinde faaliyet alanını yurt dışına da taşıyan bir iletişim ajansı olmak istiyoruz.

Muğla’da reklamcılığın başlıca sorunları neler?

Muğla dünyanın en güzel şehirlerinden biri. İnanılmaz bir marka değeri var, ancak kendisi ne yazık ki bunun farkında değil. Şehirdeki lokomotif sektör olan turizme yatırım yapan şirketlerin büyük bölümü de dahil olmak üzere, iletişim ve reklam kavramlarına yabancı bir iş dünyası ile karşı karşıyayız. Zamanla bakış açısının değişeceğini, marka şehirler yaratarak bölgeyi dünyaya tanıtmak üzere gerekli adımların atılacağını ve iletişim sektörünün Muğla’da hak ettiği yere geleceğini umut ediyoruz.

 

Bu yazı ilk kez Campaign Türkiye’nin 80. sayısında yayımlandı.

Exit mobile version