artwork

2050’de iklim-nötr olmayı hedefliyoruz

3 ay önce

0

Türkiye’nin lider gıda şirketi Ülker olarak kuruluşumuzdan bu yana “İsrafsız şirket” modeliyle faaliyetlerimizi yürütürken sürdürülebilirlik çalışmalarımızı işimizin merkezinde tutuyoruz. Şirketimizde su ve enerji tasarrufu, atıkların azaltılması, gıdanın korunması, insan kaynağı, sürdürülebilir ham madde tedariği ve üretim kalitesi başta olmak üzere hedeflerimiz doğrultusunda projeler üretiyoruz. Bu çabalarımızı belirgin bir strateji etrafında izlenebilir ve denetlenebilir kılmak için Birleşmiş Milletler’in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı temel alıyoruz. 

Su tüketiminde 2024 hedefimizi 2018’de yakalamayı başardık

Bu yıl ekonomik, sosyal ve çevresel faaliyetlerini kamuoyuyla paylaştığımız sürdürülebilirlik raporlarımızın 7.’sini yayımladık. Raporun ortaya koyduğu sonuçlar sürdürülebilirlik yolculuğumuzda attığımız adımların başarısını gözler önüne seriyor. 

2024 yılı için belirlediğimiz birim üretim başına %30 su azaltma hedefimizi 2018 yılında yakaladık. 2021’de birim üretim başına su azaltma oranımız, %30 hedefimizin de üzerine çıkarak %38,4 oldu. 2021’de yaklaşık 2,6 milyon TL enerji verimliliği yatırımı gerçekleştirdik. 

Elektrik enerjisi tüketimimizin yaklaşık yüzde 37,5’ini yenilenebilir kaynaklardan tedarik ettik. Atıklarımızın %93,5’ini geri dönüştürmeyi başardık. Hedeflerimiz doğrultusunda 2021 yılında ambalajlarda plastik kullanımını 268 ton, kâğıt kullanımını 1.194 ton azalttık. Aynı zamanda, gerçekleştirdiğimiz enerji verimliliği projeleri kapsamında 11.921 MWh enerji tasarrufu ve 7,5 milyon TL’lik finansal tasarruf sağladık. 

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat kapsamında 2050 yılında iklim-nötr olmayı hedefliyoruz. 2024 hedeflerimiz doğrultusunda karbon salımlarını artırmadan büyümeye devam etmek ve enerji yoğunluğunu azaltma hedefimiz bulunuyor. 2024 hedeflerimizi olası yeni regülasyonları göz önünde bulundurarak güncelliyor ve yeni bir yol haritası üzerinde çalışıyoruz. 

 

Yeni bisküvilik buğday türleri geliştirmek için kolları sıvadık

Bizim gibi şirketler için gıda sistemlerinin korunması ve sürdürülebilir bir sistem içerisinde yönetilmesi en kritik konu başlıklarından biri. Bu anlayış doğrultusunda Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü’yle ortaklaşa geliştirilen yerli ve milli buğday olan Aliağa Bisküvilik Buğday Projesi’nde önemli bir aşamaya geçildi ve buğday Ülker ürünleriyle buluştu. Bir yandan tohum yaygınlaştırma çalışmalarımız da devam ediyor. Ayrıca yeni bisküvilik buğday türleri elde etmek için Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü’yle birlikte “Bisküvilik Buğday Geliştirme Programı’nı hayata geçirdik. Programla çiftçilerimize yaşadıkları bölgenin iklim ve toprağına uygun, verimli ve kaliteli tohum çeşitleri arasında tercih yapma fırsatını sunacağız. Böylece bisküvilik buğdayların daha geniş bir coğrafyada ekilmesi, dolayısıyla üretimin devamlılığı sağlanmış olacak. Bunun yanı sıra İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin (SKD Türkiye) iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkisini analiz etmeyi ve tarımda verimli sulama stratejileri geliştirmeyi amaçlayan ‘’Su Riskleri Projesi’nin ana sponsoru olduk. Projeyle tarımda ve su kaynaklarının verimli kullanımında sürdürülebilirliğe önemli katkı sağlanacağına ve faydalı veriler elde edileceğine inanıyoruz.

 

Sürdürülebilirlik çalışmalarımıza tüketicilerimizi ve çalışma arkadaşlarımızı da dahil ediyoruz

Sürdürülebilir marka olmak isteyen şirketlerin kâr dışında, faaliyet gösterdikleri alanlarda toplum başta olmak üzere paydaşlarına fayda sağlayacak, şirketle beraber onları da geleceğe taşıyacak adımlar atması gerekiyor. Bizler bu gerçekten yola çıkarak sürdürülebilirlik çalışmalarımıza tüketicilerimizi de dahil ediyor, sürdürülebilirlik konusunda tüm paydaşlarımızı kapsayan bütüncül bir strateji geliştiriyoruz. Bu konuda toplumda farkındalığı artırmak için bu alanda yaptıklarımızı anlatan ve tüketicilerin neler yapabileceğine dair ipuçları veren, sosyal medya kanalarımızda yer alan, altı bölümden oluşan video serisi hazırladık. 

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde çekilen ‘Doğa Bize Emanet’ başlıklı video serisinde Ülker yetkililerinin ve uzmanların görüşlerine yer verdik. Yayınladığımız video içerikleri, Facebook ve Instagram hesaplarımızda 59,6 milyon, Youtube’da ise 14,5 milyon izlenme rakamlarına ulaştı. Ayrıca çalışma arkadaşlarımızın israfsız şirket kültürümüzü eğlenerek öğrenmeleri için sürdürülebilirlik temalı Ülker Çocuk Sanat Atölyesi serisini Çamlıca kampüsümüzde ve fabrikalarımızda gerçekleştirdik.   

Mete Buyurgan

Ülker CEO’su

 

 

 

Bu yazı ilk kez Campaign Türkiye’nin Sürdürülebilirlik Özel sayısında yayımlanmıştır.